صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال نیرو برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-961610468-961610470-960710477-960710471
  آگهي در محدوده :منطقه برق افسریه-خیام
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/9/20
  آخرين مهلت :96/9/25
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات