صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :جامع بهره برداري شبكه هاي توزيع برق بیهقی -952010426
  آگهي در محدوده :منطقه برق بیهقی
  منتشر کننده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/11/06
  آخرين مهلت :95/11/11
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات