صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-960410458-962210440
  آگهي در محدوده :منطقه برق رودکی-مولوی
  منتشر کننده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/9/12
  آخرين مهلت :96/9/18
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات