صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :جایگزینی با خودنگهدار-برقرسانی-960410419-961710453-961710449-960510422-960510423
  آگهي در محدوده :منطقه برق رودکی-بهمن-نارمک
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/8/30
  آخرين مهلت :96/9/5
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات