صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برقرسانی شبکه های توزیع نیرو برق-962110441
  آگهي در محدوده :منطقه برق سهروردی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/8/27
  آخرين مهلت :96/9/2
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات