صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برقرسانی شبکه های توزیع نیرو برق-960810431-960810434
  آگهي در محدوده :منطقه برق فارابی
  منتشر کننده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/8/22
  آخرين مهلت :96/8/27
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات