صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برقرسانی شبکه های توزیع نیرو برق-961310412-961310413-961310414
  آگهي در محدوده :منطقه برق پاسداران
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/8/15
  آخرين مهلت :96/8/21
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات