صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه : اجرای عمليات تعویض شبکنصب کابل خود نگهدار در محدوده عملياتي منطقه برق دانشگاه
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

اين مناقصه تصوير ندارد

<< بازگشت به ليست مناقصات