صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :اجرای عمليات انتقال نيرو و برق رساني شبكه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي منطقه برق دانشگاه
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/07/20
  آخرين مهلت :96/07/25
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات