صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :جايگزيني شبکه هاي سيمي با کابل خودنگهدار-انتقال نيرو و برق رساني-960510326-960310362-960310363
  آگهي در محدوده :مناطق برق نارمک -شمیران
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/7/3
  آخرين مهلت :96/7/10
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات