صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال برقرسانی -960410323
  آگهي در محدوده :منطقه برق رودکی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/6/9
  آخرين مهلت :96/6/14
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات