صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :اجرای عمليات جامع بهره برداري -961610276
  آگهي در محدوده :منطقه برق افسریه
  منتشر کننده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/5/29
  آخرين مهلت :96/6/2
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات