صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برقرسانی منطقه برق سعادت آباد-950210424-950210425
  آگهي در محدوده :منطقه برق سعادت آباد
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/10/20
  آخرين مهلت :95/10/25
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات