صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال برقرسانی منطقه برق نیاوران -962310231
  آگهي در محدوده :منطقه برق نیاوران
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1396/4/25
  آخرين مهلت :1396/4/31
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات