صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :برقرسانی-960810070-960510080
  آگهي در محدوده :مناطق برق فارابی-نارمک
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1396/02/20
  آخرين مهلت :1396/02/25
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات