صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :توسعه واحداث (رفع نقاط ناایمن)-گذر از تابستان-توسعه واحداث (جابجایی کابلهای پست63شهدا)-982210627-982210728-982210729-980510731-980510735
  آگهي در محدوده :مناطق برق مولوی-نارمک
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1398/10/26
  آخرين مهلت :1398/11/1
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل