صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :توسعه و احداث-توسعه و احداث از طريق جايگزيني کابل-برقرسانی-توسعه و احداث-982110581-980310553-981210577-981310554-981310561-980410573-980410583
  آگهي در محدوده :مناطق برق سهروردی-شمیران-قدس-پاسداران-رودکی
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1398/8/29
  آخرين مهلت :1398/9/4
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل