صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :توسعه و احداث و اصلاح-توسعه و احداث از طریق کابل خودنگهدار -980810529-980110520-980410527-980610523-980610506-980610524-
  آگهي در محدوده :مناطق برق فارابی-فردوسی-رودکی-هفده شهریور
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1398/8/12
  آخرين مهلت :1398/8/18
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل