صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :جایگزینی کابل-انتقال نیرو برقرسانی-توسعه و احداث-981510417-981510418-981510420-981510421-981510424-981710393-981710400-982310438-980810310
  آگهي در محدوده :مناطق برق بوعلی-بهمن-نیاوران-فارابی
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1398/6/24
  آخرين مهلت :1398/6/28
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل