صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :فروش کالاهای اسقاط- 981030327
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردي
  آگهي در محدوده :شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :اطلاعات
  تاريخ انتشار :1398/05/31
  آخرين مهلت :1398/06/05
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل