صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :تعمیرا پیشگیرانه-توسعه و احداث -جایگزینی کابل-981310291-980110280-981410270-980910279-981810197-981810198-981810199-981810200-981810250-981810251
  آگهي در محدوده :مناطق برق پاسداران-فردوسی-سینا-دانشگاه-تهرانپارس
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1398/4/31
  آخرين مهلت :1398/5/5
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل