صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :خرید کابل 185*4 آلومنیوم فشار ضعیف -981010076
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1398/3/29
  آخرين مهلت :1398/4/3
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات