صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :اجراي عمليات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار با سیمهای مسی موجود در شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق افسریه
  آگهي در محدوده :منطقه برق افسریه
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :اطلاعات
  تاريخ انتشار :1398/3/4
  آخرين مهلت :1398/3/11
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل