صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :خرید تجهیزات سخت افزار رایانه -981010019
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1398/1/28
  آخرين مهلت :1398/2/3
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات