صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری-971510807
  آگهي در محدوده :منطقه برق بوعلی
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1397/12/2
  آخرين مهلت :1397/12/7
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات