صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :اجرای عمليات روشنایی معابر-971910634-971410709
  آگهي در محدوده :مناطق برق آزادی- سینا
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1397/11/4
  آخرين مهلت :1397/11/9
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات