صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه هاي توزيع نيروي برق در منطقه برق قدس
  آگهي در محدوده :منطقه برق قدس
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :اطلاعات
  تاريخ انتشار :1397/10/16
  آخرين مهلت :1397/10/20
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات