صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :برقرسانی شبکه های توزیع نیروی برق-952110516
  آگهي در محدوده :منطقه برق سهروردی
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1395/12/01
  آخرين مهلت :1395/12/05
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات