صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :برقرسانی از طریق نصب و اصلاح-971910386
  آگهي در محدوده :منطقه برق آزادی
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1397/6/22
  آخرين مهلت :1397/6/27
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات