صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :عمليات پيشگيرانه شبکه هاي برق مناطق رودکی-بهمن-سینا-951410479-951710466-950410502
  آگهي در محدوده :مناطق برق بهمن-سینا-رودکی
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1395/11/27
  آخرين مهلت :1395/12/02
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل