صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :خريد کنتور تکفاز وسه فاز الکترونیکی -971010262-971010263
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1397/4/30
  آخرين مهلت :1397/5/3
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :مهم: پیرو آگهی منتشره مورخ ٩٧/٥/٤ در روزنامه اطلاعات مهلت دریافت اسناد به تاریخ ٩٧/٥/٨ و زمان تحویل به ساعت ٩ صبح مورخ ٩٧/٥/٢٣ و زمان بازگشایی کنتور سه فاز به ساعت ١٤ مورخ ٩٧/٥/٢٤ و کنتور تک فاز به ساعت ١٣ مورخ ٩٧/٥/٢٤ تغییر یافت.

<< بازگشت به ليست مناقصات
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل