صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال نیرو برقرسانی- 970210189-972310158
  آگهي در محدوده :مناطق برق سعادت آباد-نیاوران
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1397/4/20
  آخرين مهلت :1397/4/25
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات