صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :جایگزینی کابل-برقرسانی-970410167-970410168
  آگهي در محدوده :منطقه برق رودکی
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1397/3/19
  آخرين مهلت :1397/3/23
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات