صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :جایگزینی کابل-برقرسانی-نصب و اصلاح -961510752-961510754961510755-960510769-962110709
  آگهي در محدوده :مناطق برق بوعلی-نارمک-سهروردی
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1396/12/7
  آخرين مهلت :1396/12/12
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات