صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال برقرسانی منطقه برق بهمن-951710461
  آگهي در محدوده :منطقه برق بهمن
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1395/11/10
  آخرين مهلت :1395/11/25
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات