صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-960410458-962210440
  آگهي در محدوده :منطقه برق رودکی-مولوی
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1396/9/12
  آخرين مهلت :1396/9/18
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات