صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 
عنوان مناقصه آگهي در محدوده منتشر کننده تاريخ انتشار آخرين مهلت
عملیات تعمیر نگهداری و اصلاح و بهینه روشنایی-99191969 منطقه آزادی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/28 1400/01/15
اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری روشنایی معابر-990410964 منطقه رودکی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/25 1400/01/05
خرید تجهیزات سامانه مدیریت بار- 991010784 ستاد رهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/24 1399/12/28
خرید150 دستگاه رادیو مودم UHF به همراه متعلقات-991010853 ستاد رهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/24 1399/12/28
کابل فشار متوسط 185*1-991010930 ستاد رهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/20 99/12/26
اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه-توسعه و احداث-991410941 - 991510926 سینا - بوعلی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/17 1399/12/23
خرید تابلو فشار متوسط کمپکت همراه با 50 دستگاه RTU زمینی جهت اتوماسیون پستها -991010889 ستاد رهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/18 1399/12/24
تست و بازدید رله های فشار متوسط-991010912 ستاد رهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/14 1399/12/19
خرید کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه 991010954 ستاد رهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/14 1399/12/19
کابل فشار متوسط 185*1-991010929 ستاد رهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/13 1399/12/18
کنتور سوکتي تکفاز با پورت AS485 - ستاد راهبردي-991010948 ستاد رهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/12 1399/12/17
ارائه خدمات خودروئی سبک جهت ماموریت شهری-991010950 ستاد رهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/11 1399/12/16
اجرای عملیات توسعه واحداث-9905100906-992010909 نارمک -بیهقی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/10 1399/12/14
اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری روشنایی معابر-990210723 سعادت آباد شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/09 1399/12/13
خرید کابل فشار متوسط 185*1 -991010928 ستاد رهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/06 1399/12/09
خرید انواع پایه بتونی -991010927 ستاد رهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/06 99/12/12
خرید کابل فشار ضعیف 70*4 - 991010919 ستاد رهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/05 1399/12/11
انجام بخشی از مانور ،عیب یابی ،رولیاژ،کنترل شبکه اصلاح و بهینه سازی-991010911 ستاد رهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/05 1399/12/11
اجرای عملیات برخی از فعالیتهای بهره برداری -991010756 ستاد رهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/05 1399/12/11
انتقال نیرو برق رسانی - توسعه و احداث- 991310900-991310901-991310903-991310908 منطقه برق پاسداران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/04 1399/12/10
خرید اقلام تست و عیب یابی - 991010584 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/04 1399/12/10
مزایده کالای اسقاط - 991030827 ستاد راهبردی توزیع برق تهران بزرگ 1399/12/03 1399/12/09
خريدكنتور ديجيتالي سه فاز اتصال مستقیم با پورت 991010898 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/11/30 99/12/5
اجراي عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه شبکه -991610857 منطقه برق افسریه شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/11/29 1399/12/4
ارائه خدمات خودروئي سبک -991010861 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/11/29 1399/12/4
اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -991210866 منطقه برق قدس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/11/30 1399/12/5
انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه -990510826 منطقه برق نارمک شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/11/27 1399/12/02
انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه -0992210851 منطقه برق مولوی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/11/27 1399/12/02
توسعه و احداث-توسعه و احداث -990610847 منطقه برق هفده شهریور شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/11/26 1399/11/30
اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه -992010824 منطقه برق بیهقی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/11/21 1399/11/28
مزایده موتور سیکلت- 991030849 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/11/19 1399/11/25
توسعه و احداث-991610839 - 991710845 - 990110843 منطقه افسریه - بهمن - فردوسی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/11/19 1399/11/25
توسعه و احداث و اصلاح بهینه سازی-992210823- 992210837 منطقه برق مولوی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/11/15 99/11/20
توسعه و احداث و اصلاح بهینه سازی- 991810817 - 991810828 منطقه تهرانپارس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/11/14 1399/11/19
خرید 148 دستگاه رادیو مودم -991010809 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/11/08 1399/11/13
انتقال نیرو و برقرسانی -990110806 منطقه فردوسی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/11/07 1399/11/12
توسعه و احداث و اصلاح بهینه سازی-990510714 - 990510812 - 990510813 منطقه برق نارمک شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/11/06 1399/11/11
خرید تابلو RTU ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/11/05 1399/11/09
خرید پست کمپکت بدون ترانسفورماتور ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/11/02 1399/11/07
خرید پایه بتنی پیش تنیده گرد ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/11/01 1399/11/06
توسعه و احداث اصلاح و بهینه سازی منطقه برق فارابی 990810792 منطقه برق فارابی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/11/01 1399/11/06
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه-990310769 منطقه برق شمیران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/10/30 1399/11/05
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -991510794 بوعلی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/10/30 1399/11/05
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی در شبکه -992310743 منطقه برق نیاوران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/10/24 1399/10/30
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه-990310748 منطقه برق شمیران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/10/24 1399/10/30
توسعه و احداث و بهینه سازی-992010740 منطقه برق بیهقی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/10/25 1399/11/01
خرید انواع کنتور 991010788و 991010789 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/10/24 1399/10/30
خرید انواع کابل 991010786 و 991010484 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/10/23 1399/10/29
خرید کنتور ديجيتالي تکفاز چند تعرفه با پورت -991010772 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/10/22 1399/10/27
مزایده فروش موتور سیکلت- 9910309220 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/10/18 1399/10/23
فروش کالای اسقاط-991030745 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/10/16 1399/10/21
اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی اصلاح و بهینه سازی -991210742 منطقه قدس 1399/10/15 1399/10/20
مزایده فروش ملک 991030765 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/10/14 1399/10/24
اجرای عملیات پیشگیرانه -992010736 منطقه برق بیهقی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/10/09 99/10/14
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -990210716 - 990210717 - 990710722 سعادت آباد -خیام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/10/07 1399/10/11
مزایده فروش ملک - 991030723 ستاد راهبردی 1399/10/03 1399/10/04
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -991110708 منطقه بعثت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/10/04 1399/10/09
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -991110729 - 991310713 منطقه بعثت - پاسداران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/10/01 1399/10/06
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -991810719 - 991810721 - 992210709 منطقه تهرانپارس -مولوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/09/27 1399/10/02
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -990610682 - 991410720 منطقه هفده شهریور - سینا شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/09/26 1399/10/01
خرید سرور- 991010701 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/09/23 1399/09/27
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -990910690 -990910691 -990910647 -990410696 دانشگاه - روگی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/09/23 1399/09/27
خرید کابل فشار ضعیف70*4 - پست کمپکت بدون ترانس-991010582 -991010634 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/09/20 1399/09/25
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -990510685 -990510684- 992010617- 992310675 نارمک- بیهقی - نیاوران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/09/19 1399/09/24
خرید کنتور دیجیتال سه فاز اتصال مستقیم و کنتور تک فاز -991010569 -991010570 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/09/17 1399/09/22
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -991710625 - 991710555 بهمن شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/09/17 1399/09/22
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه - 990210630 - 990210633 سعادت آباد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/09/16 1399/09/20
اجرای عملیات توسعه احداث ،اصلاح وبهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق - 991910674 منطقه برق آزادی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/9/13 99/9/18
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -تعمیرات پیشگیرانه-990810618 - 991810643 - 991510599 فارابی - تهرانپارس - بوعلی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/09/11 1399/09/17
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه - تعمیرات پیشگیرانه -991310639 - 991310652 - 991310651 -991310654 منطقه پاسداران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/09/11 1399/09/16
عملیات توسعه اصلاح و بهینه سازی شبکه -991910637 منطقه برق آزادی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/9/9 1399/9/13
مشاوره و نظارت بر پروزه های سرمایه ای-بهره برداری-991010600-991010601 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/9/10 1399/9/15
مزایده فروش کالای اسقاط- 991030626 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/09/04 1399/09/09
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه - 991410621- 991610567 مناطق سینا افسریه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/09/04 1399/09/09
توسعه و احداث - تعمیرات پیشگیرانه - 990710611 - 990510616 - 991210620 - 991210624 منطقه خیام - نارمک - قدس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/08/29 1399/09/04
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -اجرای عملیات پیشگیرانه شبکه-991110606 - 991210607 - 991710579 - 991710580 - 991810603 -991810602 مناطق بعثت- قدس - بهمن - تهرانپارس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/08/27 99/09/02
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -اجرای عمایات نگهداری و تعمیرات -991110591 - 991110595 - 990310597 منطقه بعثت و شمیران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/08/25 99/08/29
خرید پست کمپکت فشار متوسط با ترانسفور ماتور - 991010594 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/08/21 1399/08/26
خرید کنتور ديجيتالي تکفاز - 991010593 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/08/21 1399/08/26
اجرای عملیات پیشگیرانه - توسعه و احداث- 990810578 - 990510532 -990510586 - 990410576 منطقه برق فارابی - نارمک -رودکی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/08/21 1399/08/26
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه -991710554-991310573-991310572 بهمن-پاسداران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/8/19 1399/8/24
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه - 991210553 - 991310545 منطقه قدس - پاسداران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/08/12 1399/08/18
خرید کابل 185*4 فشارضعیف ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/08/10 1399/08/15
فروش کالای اسقاط-991030490 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/08/10 1399/08/15
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -990710541 - 991710549- 990210546 - 990210547 - 990910538 - 990910539 منطقه خیام -بهمن - سعادت آباد - دانشگاه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/08/06 1399/08/12
اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه - 991110531 منطقه بعثت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/07/30 1399/08/05
خريدكنتور ديجيتالي سه فاز اتصال مستقیم - 991010522 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/07/30 1399/08/06
اجرای عمليات جامع بهره برداري نگهداري ، تعميرات و مديريت شبكه -991010550 - 991010551 افسریه -سهروردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/08/01 99/08/07
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -992310530 منطقه برق نیاوران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/07/29 1399/08/05
خرید پست کمپکت فشار متوسط با ترانسفور ماتور - 991010507 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/07/29 1399/08/03
اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه-991810518 منطقه برق تهرانپارس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/7/23 99/7/29
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -تعمیرات پیشگیرانه -برقرسانی-990510501-990410482-991310514-991310515-991310516--990810498-991510465-991210520 مناطق برق نارمک-رودکی-پاسداران-فارابی-بوعلی-قدس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/7/21 1399/7/27
اجراي عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه -990310392 منطقه برق شمیران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/7/16 1399/7/22
خرید سرکابل حرارتی داخلی و هوایی برای کابل تک رشته-991010493-991010494 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/7/15 1399/7/21
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -اجراي عمليات پيشگيرانه شبکه -990110447 -991710460 991710472- 991710473- 991710468- 991910495 غردوسی - بهمن - آزادی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/07/14 1399/07/20
خرید کنتور ديجيتالي تکفاز چند تعرفه -991010491 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/07/12 1399/07/16
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه-991910467 آزادی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/07/10 1399/07/15
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه-991910457 منطقه آزادی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/07/10 1399/07/15
خرید انواع ترانسفورماتور - 991010477 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/07/10 1399/07/15
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه - 991810458 - 991810459 - 991510439 تهرانپارس - بوعلی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/07/09 1399/07/14
ارائه خدمات مراقبتی ، حفاظتی و صیانتی از ابنیه ، تاسیسات ، تجهیزات و کارکنان -991010366سطح شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ991010366 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ستاد راهبردی 1399/07/03 1399/07/08
توسعه ، اصلاح و بهینه سازی شبکه -تعمیرات پیشگیرانه- 990310446-990210445-991310367 -990410388- 992210433- 992210434 مناطق شمیران -سعادت آباد-پاسداران- رودکی- مولوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/07/06 1399/07/10
اجرای عمليات جامع بهره برداري نگهداري -991010415 - 991010416 مناطق افسریه - سهروردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/07/05 1399/07/09
اجراي عمليات تعمير و نگهداري وتعميرات پيشگيرانه روشنائي-991210239 قدس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/07/02 1399/07/07
خرید تابلو ترمینال 100 آمپر و 160 آمپر - خرید مفصل حرارتی185*1 - 991010440 ،991010441 ،991010442 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/07/03 1399/07/08
توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه 991210399 -990510437 قدس - نارمک شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/07/01 1399/07/06
خرید سرکابل حرارتی داخلی و هوایی برای کابل تک رشته 20 کیلوولت با عایق خشک -991010430 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/06/29 1399/07/02
اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -۹۹۰۲۱۰۳۹۶ منطقه سعادت آباد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/06/27 1399/07/01
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -991310389- 991310390 پاسداران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/06/26 1399/06/31
فروش کالای اسقاط-991030375 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/06/24 1399/06/29
خرید انواع فیوز کاردی -991010406 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/06/24 1399/06/29
خرید کنتور ديجيتالي تکفاز چند تعرفه با پورت RS 485 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/06/19 1399/06/24
خرید انواع مفصل حرارتی 185* 1بیست کیلوولت و انواع مفصل فشار ضعیف -991010404-991010405 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/6/20 1399/6/25
اجراي عملیات توسعه ، اصلاح و بهینه سازی شبکه -991310372-991310373-991810371-99110387-991710383 مناطق پاسداران-تهرانپارس-بعثت-بهمن شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/6/19 1399/6/24
توسعه اصلاح و بهینه سازی شبکه-991710368 منطقه برق بهمن شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/6/17 1399/6/22
اجراي عملیات توسعه ، اصلاح و بهینه سازی شبکه -990310363 منطقه برق شمیران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1399/6/11 1399/6/16
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -990910376 منطقه برق دانشگاه شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/6/10 1399/6/15
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -990910362 منطقه برق دانشگاه شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/6/5 1399/6/12
خرید تابلو ترمینال بدنه کامپوزیتی 160 آمپری -991010361 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/6/5 1399/6/12
خرید تابلو ترمینال بدنه کامپوزیتی 100 آمپری -991010222 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/6/5 1399/6/12
توسعه،احداث و بهینه سازی شبکه-991810296-991810297 منطقه برق تهرانپارس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/6/4 1399/6/11
خرید سرکابل حرارتی داخلی و هوایی برای کابل تک رشته 20 کیلو-991010074 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/6/3 1399/6/10
توسعه، احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه-990810356 منطقه برق فارابی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/6/3 1399/6/10
خرید انواع فیوز کاردی، بیست کیلوولت -991010235 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/30 1399/6/4
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه -991410340-991410341-991810278-991810279-992210300-992210330 مناطق برق سینا-تهرانپارس-مولوی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/30 1399/6/4
توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی شبکه -991510324-991510325-991510326 منطقه برق بوعلی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/29 1399/6/3
توسعه احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه -990410347-990410348 منطقه برق رودکی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/27 1399/6/1
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي -991110343-991110342 منطقه برق بعثت شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/26 1399/5/30
خرید انواع مفصل حرارتی کابل فشار ضعیف -991010289 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/25 1399/5/29
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی در شبکه-992310337 منطقه برق نیاوران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/22 1399/5/27
توسعه ،احداث،اصلاح و بهینه سازی شبکه -992010334 منطقه برق بیهقی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/21 1399/5/26
توسعه اصلاح و بهینه سازی شبکه منطقه-991710311-990310328 مناطق برق بهمن-شمیران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/20 1399/5/25
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه-990910319-990910320-990710282-990510323-990510322-992110314-992110315 مناطق برق دانشگاه-خیام-نارمک-سهروردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/16 1399/5/22
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -990610285-990610286-990210316 منطقه برق 17شهریور-سعادت آباد شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/16 1399/5/21
خرید مفصل حرارتی 1*185 ، بیست کیلوولت -991010232 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/13 1399/5/19
خرید سرور -991010299 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/13 1399/5/19
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي -تعمیرات پیشگیرانه-991110301-991110312 منطقه برق بعثت شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/12 1399/5/16
توسعه ، احداث و بهینه سازی شبکه-انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه -990910294-990910283-991710271 مناطق برق دانشگاه-بهمن شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/8 1399/5/13
ارائه خدمات پشتیبانی تنظیف-991010228 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/6 1399/5/11
تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری -991010236 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/4 1399/5/8
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -991310259-991310260-991310261-991310262-99310292-990310265-99140238 مناطق برق پاسداران-شمیران-سینا شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/2 1399/5/7
توسعه، احداث،اصلاح و بهینه سازی شبکه -990410291-991410287 منطقه برق رودکی-سینا شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/1 1399/5/6
ارائه خدمات فوريتهاي برق سامانه 121 -991010218 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/1 1399/5/6
ارائه خدمات نقلیه خودروئی سنگین و نیمه سنگین-991010219 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/5/1 1399/5/6
توسعه و احداث و بهینه سازی در شبکه -992310273 منطقه برق نیاوارن شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/31 1399/5/5
توسعه و احداث واصلاح وبهينه سازي شبکه -991110250 منطقه برق بعثت شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/30 1399/5/4
توسعه واحداث واصلاح وبهینه سازی شبکه - 991910270- 991210234-990910247-990910224 مناطق برق آزادی - قدس - دانشگاه شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/29 1399/5/2
داردتوسعه، احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه-990810256 منطقه برق فارابی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/25 1399/4/30
توسعه واحداث واصلاح وبهینه سازی شبکه -990510264-990510269-991510240-991510241-991510277-990410274 مناطق برق نارمک-بوعلی-رودکی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/26 1399/4/31
خرید تجهیزات ویدئو وال (نمایشگر صنعتی) -991010266 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/24 1399/4/29
توسعه ، اصلاح و بهینه سازی شبکه-990310176-992010246 مناطق برق شمیران-بیهقی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/24 1399/4/29
فروش کالاهای اسقاط -991030073 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/18 1398/4/23
توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -990210223 منطقه برق سعادت آباد شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/18 1399/4/23
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌-991410060-991910233 مناطق برق سینا-آزادی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/19 1399/4/24
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه-991110194-991110197 منطقه برق بعثت شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/17 1399/4/22
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه -991710227 منطقه برق بهمن شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/16 1399/4/21
خرید کنتور ديجيتالي تکفاز چند تعرفه با پورت RS 485 -991010231 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/16 1399/4/21
خرید تعداد سه دستگاه سرور -991010193 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/16 1399/421
توسعه،احداث و بهینه سازی شبکه -991810149-991810179 منطقه برق تهرانپارس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/15 1399/4/19
توسعه واحداث واصلاح و بهینه سازی شبکه -992210189-992210188 مناطق برق مولوی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/12 1399/4/17
توسعه احداث و اصلاح و بهینه سازی شبكه-992110191 منطقه برق سهره وردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/11 1399/4/16
خرید 600.000 عدد پلمپ بکسلی فلزي کنتور-991010111 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/9 1399/4/14
توسعه،احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نیرو-991810138-991810148-992310170-990810172 منطقه برق تهرانپارس-نیاوران-فارابی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/9 1399/4/14
خرید تجهیزات ویدئو وال (نمایشگر صنعتی) -991010185 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/7 1399/4/11
توسعه ، احداث و بهینه سازی شبکه - 990210164-990210165-990310134-990310152-990310151 منطقه برق سعادت آباد-شمیران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/4 1399/4/9
اصلاح و بهینه سازی شبکه -991710155 منطقه برق بهمن شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/3 1399/4/8
توسعه واحداث واصلاح وبهینه سازی شبکه -991410146-990410126-991310141-991310115-991810136-991810137 مناطق برق سینا-رودکی-پاسداران-تهرانپارس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/1 1398/4/5
توسعه واحداث واصلاح وبهینه سازی شبکه های توزیع -992210127-992210098-990110047 مناطق برق مولوی-فردوسی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/3/27 1399/4/2
توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق -991410103 منطقه برق سینا شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/3/25 1399/3/31
فروش کالاهای اسقاط -991030072 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/3/21 1399/3/26
خرید کنتور ديجيتالي تکفاز چند تعرفه با پورت-991010140 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/3/21 1399/3/26
خرید هادی هوایی هاینا روکش دار بیست کیلوولت -991010144 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/3/21 1399/3/26
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه -990710107-992110120-991210123 مناطق برق خیام-سهروردی-قدس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/3/21 1399/3/26
خرید انواع کابل انشعاب -991010075 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/3/18 1399/3/22
خرید تابلو ترمینال بدنه کامپوزیتی 160 آمپری -991010083 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/3/18 1399/3/22
اجراي بازدید،تعميرات و نگهداری سیستم اتوماسیون پست ها -991010081 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/3/18 1399/3/22
اجرای خدمات نگهداری وپشتیبانی سخت افزارها و تجهیزات شبکه LAN-WAN-991010004 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/3/18 1399/3/22
خرید تابلو ترمینال بدنه کامپوزیتی 100 آمپری شماره 991010064 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/3/8 1399/3/13
توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی شماره 991710100- 992310092 مناطق برق بهمن و نیاوران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/3/7 1399/3/12
فروش کالاهای اسقاط -991030071 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/3/7 1399/3/13
انجام خدمات اجرایی طرح افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری در کاهش پیک و پاسخگویی بار -9910120105 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/3/1 1399/3/8
خرید انواع تابلو شالتر-991010063 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/3/7 1399/3/12
خرید انواع تابلو فشار ضعیف-991010003 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/3/7 1399/3/12
خرید کابل فشار ضعیف 185×4 آرموردار با هادی آلومینیومی-991010076 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/3/7 1399/3/12
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -991110021 منطقه برق بعثت شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/2/30 1399/3/6
توسعه ، احداث و بهینه سازی -990910009-992310084-990310080-990310087 مناطق برق دانشگاه-نیاوران-شمیران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/2/29 1399/3/3
خرید انواع ترانسفورماتور-991010005 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/2/27 1399/2/31
خرید هادی هوایی هاینا روکش دار بیست کیلوولت -991010002 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/2/27 1399/2/31
خرید کنتور ديجيتالي تکفاز چند تعرفه با پورت-991010001 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/2/25 1399/2/30
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي -991110022-991110062 منطقه برق بعثت شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/2/22 1399/2/27
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -990910007-990910008 منطقه برق دانشگاه شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/2/21 1399/2/25
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه -991810044 منطقه برق تهرانپارس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/2/17 1399/2/22
توسعه و احداث-تعمیرات پیشگیرانه-992210013-992210025-990210034-991210052 مناطق برق مولوی-سعادت آباد-قدس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/2/14 1399/2/18
اجراي عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی-991710035-991710049 منطقه برق بهمن شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/2/11 1399/2/16
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي(تامین برق متقاضیان)-990710010 منطقه برق خیام شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/2/8 1399/2/13
ارائه خدمات تعمیر و نگهداري ابنیه و تاسيسات ساختمان هاي ستادي شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ شماره 991010050 ساختمان هاي ستادي شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/02/06 1399/02/10
توسعه ، احداث و بهینه سازی به شبکه های توزیع نیروی برق شمیران-990310030-990410016 مناطق برق رودکی-شمیران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/2/4 1399/2/9
خرید تجهیزات سرور -991010032 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/2/2 1399/2/7
اجرای عملیات جامع تعمیرات پیشگیرانه -991910019 منطقه برق آزادی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/1/31 1399/2/4
توسعه و احداث-انتقال برقرسانی(حجمی)-990110026-990210027 مناطق برق فردوسی-سعادت آباد شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/1/28 1399/2/2
خرید تجهیزات سرور-981010861 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/12/21 1398/12/26
خرید هادی هوایی هاینا روکش دار بیست کیلوولت -981010884 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/12/28 1399/1/17
عمليات جامع بهره برداري ، نگهداري ، تعميرات -981010850-982010874 مناطق برق بعثت-بیهقی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/12/27 1399/1/16
اجرای طرح های پاسخگویی بار ویژه مشترکین صنعتی ، اداری تجاری (مروجین)-981010856 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/12/26 1399/1/7
اجراي عمليات توسعه و احداث ( تامين برق مشترکين)-980210871 منطقه برق سعادت آباد شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/12/24 1398/12/28
تعمیرات پیشگیرانه-توسعه و احداث(تعویض کیوسک)-980910847-980910862-981310859 مناطق برق دانشگاه-پاسداران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/12/21 1398/12/26
خرید انواع ترانسفورماتور کنسرواتوری0.4/ 20 کیلو ولت -981010860 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/12/13 1398/12/19
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه-981710810-980710841-981810839-981810836-981810848 مناطق برق بهمن-خیام-تهرانپارس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/12/11 1398/12/15
تعمیرات پیشگیرانه شبکه های توزیع نیروی برق (PM جاری ) -981410790 منطقه برق سینا شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/12/6 1398/12/11
توسعه و احداث(گذر از تابستان)-توسعه و احداث(تامین برق مشترکان)-981110815-981710831 مناطق برق بعثت-بهمن شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/12/7 1398/12/12
فروش کالاهای اسقاط -981030827 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/12/5 1398/12/10
خرید هادی هوایی هاینا روکش دار بیست کیلوولت-981010707 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/12/5 1398/12/10
خريد دوربين هاي مدار بسته در مناطق برق-981010802 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/12/4 1398/12/8
اصلاح و بهینه سازی(تامین برق)-اصلاح و بهینه فیدر به روش خط گرم-980310820-981910837 مناطق برق شمیران-آزادی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/12/4 1398/12/8
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی به روش خط گرم -981710809 منطقه برق بهمن شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/12/1 1398/12/6
توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي ( تامین برق )-980510803 منطقه برق نارمک شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/11/29 1398/12/4
اصلاح و بهینه-اصلاح و بهینه(گذر از تابستان)-خط گرم-980610782-980610783-980610817-981210819 مناطق برق 17 شهریور-قدس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/11/28 1398/12/3
توسعه و احداث(گذر از تابستان)-اصلاح و بهینه سازی بصورت خط گرم-980310805-980310806-981410807-981810540 مناطق برق شمیران-سینا-تهرانپارس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/11/27 1398/12/1
فراخوان شناسایی شرکت های مشاور داوطلب در اجرای طرح کاهش پیک بار خانگی و تجاری ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/11/12 1398/11/27
اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح-980210786 منطقه برق سعادت آباد شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/11/21 1398/11/27
خريد قفل کتابی جهت پست و شالتر-981010789 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/11/20 1398/11/26
ارائه خدمات خودروئي سبك استيجاري -9810107365 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/11/20 1398/11/26
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی (تامین برق متقاضیان و بهره برداری)-981810769 منطقه برق تهرانپارس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/11/16 1398/11/21
انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو -982310791 منطقه برق نیاوران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/11/17 1398/11/23
اجراي عمليات جامع تعميرات پيشگيرانه ( PM )-توسعه و احداث-982010795-981110761-981110737 مناطق برق بیهقی-بعثت شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/11/15 1398/11/20
خرید هادی هوایی هاینا روکش دار بیست کیلوولت -981010612 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/11/13 1398/11/17
فروش کالاهای اسقاط موجود-981030766 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/11/13 1398/11/17
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي(تامين برق مشترکين)-980210673 منطقه برق سعادت آباد شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/11/12 1398/11/16
توسعه اصلاح بهینه سازی (رفع نقاط نا ایمن )-981810513-981810746 منطقه برق تهرانپارس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/11/8 1398/11/14
توسعه و احداث-توسعه و احداث (طرح های نقاط ناایمن)-اجرای طرح های پروژه ویژه-981510756-981910720-980710757 مناطق برق بوعلی-آزادی-خیام شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/11/7 1398/11/13
طراحی،ساخت و نصب کابین برروی خودروهای عملیاتی-981010748 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/11/6 1398/11/12
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبكه هاي توزيع نيروي برق - 980110753 - 980110755 - 981110741 مناطق برق فردوسی و بعثت شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/11/2 1398/11/7
توسعه احداث اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع شماره 982010751 منطقه برق بیهقی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/11/3 1398/11/8
توسعه و احداث (تامین برق متقاضیان) -(گذر از تابستان 99 فاز دوم) -981710708-981710745 منطقه برق بهمن شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/11/1 1398/11/6
بخشي از عمليات مانور ، عيب يابي، رولیاژ و کنترل شبکه-981010665 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/10/26 1398/11/1
توسعه واحداث (رفع نقاط ناایمن)-گذر از تابستان-توسعه واحداث (جابجایی کابلهای پست63شهدا)-982210627-982210728-982210729-980510731-980510735 مناطق برق مولوی-نارمک شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/10/26 1398/11/1
خريدكنتور ديجيتالي سه فاز اتصال مستقیم با پورت -981010739 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/10/24 1398/10/29
توسعه و احداث(روکش دار کردن)-981810685-981810686 منطقه برق تهرانپارس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/10/24 1398/10/29
توسعه و احداث(نقاط ناایمن)-توسعه و احداث(تامین برق)-980710703-981610719 مناطق برق خیام-افسریه شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/10/22 1398/10/26
خريد تابلوی فشار متوسط کمپکت-981010694 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/10/21 1398/10/25
توسعه و احداث(نقاط ناایمن)-توسعه و احداث(گذر از تابستان)-توسعه و احداث(اجرای فاز دوم خرازی)-980610701-980610709-980310721-980310722 مناطق برق هفده شهریور-شمیران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/10/19 1398/10/24
خرید انواع ترانسفورماتور کنسرواتوری0.4/ 20 کیلو ولت -981010730 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/10/19 1398/10/24
انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( گذرازتابستان 99)-980510706 منطقه برق نارمک شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/10/17 1398/10/22
اجراي عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان 99 فاز دوم )-980410695-981310698 مناطق برق رودکی-پاسداران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/10/15 1398/10/19
توسعه واحداث واصلاح وبهینه سازی شبکه های توزیع (تامين برق متقاضيان و بهره برداري)--توسعه و بهينه سازي شبکه برق ترکمن ده)-981810679-981810683 منطقه برق تهرانپارس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/10/16 1398/10/21
خرید کابل 185×1 آلومینیوم فشار متوسط -981010609 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/10/14 1398/10/18
جامع بهره برداري ، نگهداري ، تعميرات -جامع تعمیرات پیشگیرانه -982010716-982010717 منطقه برق بیهقی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/10/18 1398/10/23
فعاليتهاي بهره برداري مناطق برق معاونت های شمالغرب،جنوبغرب،شمالشرق -981010664 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/10/12 1398/10/17
توسعه و احداث(نقاط ناایمن)- توسعه و احداث(گذر)-توسعه و احداث-توسعه(تعویض شبکه)-980110690-980110691-981510624-980510687-980510688 مناطق برق فردوسی-بوعلی-نارمک شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/10/11 1398/10/16
خرید انواع ترانسفورماتور کنسرواتوری0.4/ 20 کیلو ولت -981010611 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/10/10 1398/10/15
انتقال برقرسانی-توسعه و احداث(گذر)-برقرسانی-982010681-982010689-982310676 مناطق برق بیهقی-نیاوران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/10/8 1398/10/12
توسعه و احداث-گذر از تابستان-981610669-981610678-981110651 مناطق افسریه-بعثت شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/10/5 1398/10/10
خرید کنتور دیجیتالی سه فاز اتصال مستقیم با پورت-981010610 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/10/1 1398/10/5
توسعه و احداث شبکه فرسوده-توسعه و احداث(گذر)-980210650-981310666-981710661-980810533 مناطق برق سعادت آباد-پاسداران-بهمن-فارابی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/10/1 1398/10/5
فروش کالاهای اسقاط موجود در انبار-981030648 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/9/28 1398/10/3
توسعه و احداث(نقاط ناایمن)-توسعه و احداث(تامین برق)-981210658-980810657 مناطق برق قدس-فارابی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/9/27 1398/10/2
توسعه و احداث-(گذر از تابستان)-980310647-980310652-980510654 مناطق برق شمیران-نارمک شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/9/26 1398/10/1
توسعه و احداث و بهینه سازی-(گذر از تابستان)-980910656-981110464 مناطق برق دانشگاه-بعثت شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/9/25 1398/9/30
توسعه و احداث-برداشت و ثبت اطلاعات شبکه(GIS)-981710455-981710636-980710616 مناطق برق بهمن-خیام شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/9/21 1398/9/26
توسعه و احداث(گذراز تابستان)-بهینه سازی شبکه های فرسوده-982310644-981910643-980610635 مناطق برق نیاوران-آزادی-هفده شهریور شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/9/20 1398/9/25
توسعه ، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه-توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي -981410645-980210629 مناطق برق سینا-سعادت آباد شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/9/19 1398/9/24
توسعه و احداث-توسعه و احداث از طریق کابل-982210626-981710631-981710623 مناطق برق مولوی-بهمن شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/9/18 1398/9/23
توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه-980510634-981110621 مناطق برق نارمک-بعثت شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/9/17 1398/9/21
توسعه و احداث-توسعه PM-انتقال برقرسانی-980410620-980410617-980410633-980310632-980310618-982310619 مناطق برق رودکی-شمیران-نیاوران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/9/14 1398/9/19
توسعه احداث و اصلاح و بهینه سازی -گذر از تابستان-980710564-980710598-980710599 منطقه برق خیام شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/9/13 1398/9/18
توسعه و احداث شبکه-981610613-981610614 منطقه برق افسریه شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/9/9 1398/9/13
جایگزینی کابل-توسعه و احداث-انتقال برقرسانی-981810582-981810568-981810578-981810579 منطقه برق تهرانپارس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/9/6 1398/9/11
توسعه و احداث (گذر)-توسعه و احداث-981710548-980110596 مناطق برق بهمن-فردوسی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/9/5 1398/9/10
انتقال نیرو برقرسانی-توسعه و احداث-توسعه و احداث(گذر)-برقرسانی-980910549-980910589-980910588-982010593 مناطق برق دانشگاه-بیهقی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/9/4 1398/9/9
توسعه و احداث-توسعه و احداث از طريق جايگزيني کابل-برقرسانی-توسعه و احداث-982110581-980310553-981210577-981310554-981310561-980410573-980410583 مناطق برق سهروردی-شمیران-قدس-پاسداران-رودکی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/8/29 1398/9/4
توسعه و احداث واصلاح وبهینه سازی شبکه های توزیع نیرو -981110567 منطقه برق بعثت شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/8/28 1398/9/3
خرید، نصب ، تست وراه اندازی 50 دستگاه تجهیزات اتوماسیون -981010587 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/8/27 1398/9/2
توسعه و احداث-توسعه و احداث(گذر از تابستان)-توسعه و احداث-981610551-981610566-981210545 مناطق برق افسریه -قدس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/8/26 1398/8/30
توسعه و احداث از طریق خودنگهدار-توسعه و احداث-انتقال نیرو برقرسانی-981710535-980510557-980310555 مناطق برق بهمن-نارمک-شمیران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/8/23 1398/8/28
توسعه واحداث-توسعه و احداث از طریق خودنگهدار-980510544-980510543-981610541 مناطق برق نارمک-افسریه شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/8/14 1398/8/20
توسعه و احداث و بهینه سازی -برداشت و ثبت اطلاعات شبکه-981210546-980710539 مناطق برق قدس-خیام شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/8/13 1398/8/19
توسعه و احداث و اصلاح-توسعه و احداث از طریق کابل خودنگهدار -980810529-980110520-980410527-980610523-980610506-980610524- مناطق برق فارابی-فردوسی-رودکی-هفده شهریور شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/8/12 1398/8/18
مشاوره و نظارت بر پروژه های سرمایه ای و بهره برداری-981010536-981010537 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/8/11 1398/8/16
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه -981810454-981710531-980910511-980910518 مناطق برق تهرانپارس-بهمن-دانشگاه شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/8/2 1398/8/9
توسعه و احداث از طریق کابل-توسعه و احداث-981510457-981510512-981510515-981410406-981310526-981310519 مناطق برق بوعلی-سینا-پاسداران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/7/29 1398/8/4
توسعه و احداث و بهینه سازی از طریق کابل خودنگهدار-980610504-980610476-980610475 منطقه برق 17 شهریور شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/7/25 1398/8/1
خرید، نصب ، تست وراه اندازی 50 دستگاه تجهیزات اتوماسیون سکسیونر هوایی -981010295 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/7/23 1398/7/29
توسعه ، احداث و بهینه سازی شبکه های -980310509-981110344-980510498-982310488 مناطق برق شمیران-بعثت-نارمک-نیاوران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/7/22 1398/7/28
توسعه و احداث و اصلاح بهینه سازی -982210497 منطقه برق رودکی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/7/18 1398/7/23
خرید کابل 185*4 آلومینیوم فشار ضعیف با عایق XLPE -981010514 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/7/17 1398/7/22
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي -980410490-980410507 منطقه برق رودکی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/7/17 1398/7/22
جایگزینی کابل خودنگهدار-توسعه و احداث-980510489-981610445-981610482 مناطق برق نارمک-افسریه شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/7/14 1398/7/18
جایگزینی شبکه کابل خود نگهدار با سیمهای مسی -981810448-981810449-981810450 منطقه برق تهرانپارس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/7/11 1398/7/16
توسعه و احداث-جایگزینی کابل-980510474-980510485-980510486-981210436-981210437 مناطق برق نارمک-قدس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/7/10 1398/7/15
فراخوان شناسایی ظرفیت های پیمانکاری ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/7/30 1398/7/30
توسعه و احداث-980210358-982010483-981110410 مناطق برق سعادت آباد-بیهقی-بعثت شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/7/9 1398/7/14
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي -981310471 منطقه برق پاسداران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/7/7 1398/7/11
توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي-980610453-980610452-980610451-981910396 مناطق برق هفده شهریور- آزادی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/7/3 1398/7/8
اجراي عملیات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی-981710397-980110456 مناطق برق بهمن-فردوسی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/7/1 1398/7/6
اجراي عمليات توسعه ،احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (ايجاد قدرت مانور)-980310399-981710416 مناطق برق شمیران- بهمن شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/6/28 1398/7/2
توسعه و احداث-توسعه و احداث (گذر از تابستان)-980410435-980410443 منطقه برق رودکی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/6/27 1398/7/1
اجراي عملیات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی-981410429-981410430-980610380-981910447-982110412-980810145-980810192-980910283 مناطق برق سینا-هفده شهریور-آزادی-سهروردی-فارابی-دانشگاه شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/6/26 1398/6/31
انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع -982210439-980710407-980710409 مناطق برق مولوی-خیام شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/6/25 1398/6/30
جایگزینی کابل-انتقال نیرو برقرسانی-توسعه و احداث-981510417-981510418-981510420-981510421-981510424-981710393-981710400-982310438-980810310 مناطق برق بوعلی-بهمن-نیاوران-فارابی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/6/24 1398/6/28
اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه های توزیع نیروی برق 980410394-980410423 - 980410419 - 981410404-981410405 مناطق برق رودکی و سینا شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/6/21 1398/6/26
ارائه خدمات مراقبتی ، حفاظتی و صیانتی از ابنیه -981010433 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/6/20 1398/6/25
اجراي عملیات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار -981610367-981610378-981610368-981610388 منطقه برق افسریه شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/6/13 1398/6/20
توسعه و احداث-تعمیرات پیشگیرانه-جایگزینی کابل-980410389-981310361-981310402-981310408 مناطق رودکی- پاسداران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/6/12 1398/6/17
توسعه و احداث-برقرسانی-جایگزینی کابل-980310391-980310398-980510374-980510375-980510376-980510384 مناطق برق شمیران-نارمک شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/6/11 1398/6/16
توسعه احداث اصلاح و بهینه سازی -982010334 منطقه برق بیهقی شرکت برق توزیع برق تهران بزرگ 1398/6/10 1398/6/14
توسعه واحداث واصلاح وبهينه ساري -981610347-982210354 مناطق برق افسریه- مولوی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/6/5 1398/6/10
جایگزینی شبکه کابل خود نگهدار -981510353 منطقه برق بوعلی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/6/2 1398/6/6
فروش کالاهای اسقاط- 981030327 ستاد راهبردي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ 1398/05/31 1398/06/05
توسعه و احداث و بهینه سازی-981410301-981410302 منطقه سینا شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/5/28 1398/6/3
خرید انواع ترانسفورماتور کنسرواتوری 20 کیلو ولت -981010341 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/5/27 1398/6/2
جایگزینی کابل خودنگهدار-980610307-980610308-981510355 مناطق برق 17 شهریور - بوعلی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/5/23 1398/5/28
تامين نيروي انساني جهت ارائه خدمات مراقبتی ، حفاظتی و صیانتی از ابنیه -981010275 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/5/22 1398/5/27
جایگزینی کابل-توسعه و احداث-تعمیر و نگهداری-980410328-981110309-980110337-980610305-980610306 مناطق برق رودکی-بعثت-فردوسی-17 شهریور شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/5/20 1398/5/26
خريد تابلوی فشار متوسط کمپکت -981010078 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/5/16 1398/5/22
خرید پست کمپکت با ترانسفورماتور -981010077 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/5/16 1398/5/22
جایگزینی کابل-اصلاح و بهینه سازی-981410300-981410313-981410314-980610303-980610304-980610281-981310326 مناطق برق سینا-هفده شهریور-پاسداران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/5/16 1398/5/22
ارائه خدمات فوريتهاي برق سامانه 121 -981010274 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/5/14 1398/5/19
تعميرات پيشگيرانه(جاري)pm بهره برداري-توسعه و احداث -980910292-980510317-980510324 مناطق برق دانشگاه-نارمک شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/5/14 1398/5/19
تأمین، راه اندازی و تجهیز زیرساخت فیزیکی مرکز داده-981010318 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/5/7 1398/5/12
توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق-980410269 منطقه رودکی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/5/7 1398/5/12
تامين نيروي انساني جهت ارائه خدمات اداری -981010273 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/5/5 1398/5/9
ارائه خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه ، پذیرایی و تشریفات -981010276 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/5/2 1398/5/7
جایگزینی کابل-توسعه و احداث-برقرسانی -981610277-981610271-981710284-980310296 مناطق برق افسریه - بهمن - شمیران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/5/2 1398/5/7
تعمیرا پیشگیرانه-توسعه و احداث -جایگزینی کابل-981310291-980110280-981410270-980910279-981810197-981810198-981810199-981810200-981810250-981810251 مناطق برق پاسداران-فردوسی-سینا-دانشگاه-تهرانپارس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/4/31 1398/5/5
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی-981210259 منطقه قدس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/4/3 1398/5/3
ارائه خدمات نقلیه خودروئی سنگین و نیمه سنگین-981010080 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/4/27 1398/5/1
توسعه و احداث-981910287 منطقه برق آزادی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/4/27 1398/5/1
جایگزینی کابل-توسعه و احداث-980410246-980510261-981510262-981510263-981510264-981510265 مناطق برق رودکی-نارمک-بوعلی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/4/26 1394/4/31
نوسعه و احداث-980810143-980810144-980810162 منطقه برق فارابی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/4/25 1398/4/30
برقرسانی از طریق جعبه انشعاب-توسعه و احداث-981110218-981110219-982210256-982210164 مناطق بعثت-مولوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/4/23 1398/4/27
خرید دیزل ژنراتور 200 کیلو ولت آمپر سیار -981010255 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/4/19 1398/4/24
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع -980110245 منطقه برق فردوسی اداره توزیع برق تهران بزرگ 1398/4/20 1398/4/25
توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع-981310208-981910248 مناطق پاسداران- آزادی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/4/17 1398/4/22
جایگزینی کابل-برقرسانی-تعمیرات پیشگیرانه-توسعه و احداث-981410209-981410210-98120201-980110193-980510242 مناطق برق سینا-قدس-فردوسی-نارمک شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/4/16 1398/4/20
کابل 185*1 آلومنیوم فشار متوسط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/04/15 1398/04/19
برقرسانی-توسعه و احداث-980310213-980310243 منطقه برق شمیران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/4/12 1398/4/17
احداث و تامين شبکه روشنايي معابر -توسعه و احداث-981910216-981910217-981510169 مناطق برق آزادی- بوعلی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/4/10 1398/4/15
توسعه احداث تعمیرات پیشگیرانه-980210152-980910122-981410175 مناطق برق سعادت آباد-دانشگاه-سینا شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/4/5 1398/4/11
خريد انواع لامپهای لوله ای LED 18 وات و 9 وات-981010221 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/4/5 1398/4/11
تعمیرات پیشگیرانه-انتقال برقرسانی-جایگزینی کابل-981310065-981310187-981310206-981310207 منطقه برق پاسداران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/4/4 1398/4/10
جایگزینی کابل-توسعه و احداث--980410190-980110166-981910174-981710089 مناطق برق رودکی- فردوسی- آزادی- بهمن شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/4/2 1398/4/6
توسعه و احداث-980510159 منطقه نارمک شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/3/30 1398/4/4
لایسنس آنتی ویروس-981010204 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/3/30 1398/4/4
تعمير و نگهداري و توسعه و احداث-981310172-981310191 منطقه برق پاسداران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/3/29 1398/4/3
خرید کابل 185*4 آلومنیوم فشار ضعیف -981010076 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/3/29 1398/4/3
عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار -توسعه و احداث-980610163-980610171-982310136 مناطق برق هفده شهریور- نیاوران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/3/28 1398/4/2
تعمیر و نگهداری-توسعه احداث -برقرسانی-980810040-980810160-981410155-980210151-981110147-981110146 مناطق برق فارابی-سینا-سعادت آباد-بعثت شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/3/27 1398/4/1
خرید تجهیزات اکتیو (فعال) مرکز داده -981010161 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/3/21 1398/3/26
تعميرات پيشگيرانه و توسعه و احداث -980110005-982310104-980310126 مناطق برق فردوسی - نیاوران - شمیران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/3/20 1398/3/25
ارائه خدمات تعميرات و نگهداری سیستم اتوماسیون پست ها -981010067 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/3/19 1398/3/23
خرید کابلهای انشعاب از تولیدکنندگان داخلی-981010118 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/3/19 1398/3/23
جايگزيني شبکه هوايي و توسعه و احداث -981410112981410113-981910131-981910132 مناطق برق سینا و آزادی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/3/19 1398/3/23
اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو مناطق برق آزادی و دانشگاه- 981910128-981910129-980910130 مناطق برق آزادی - دانشگاه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/3/13 1398/3/21
توسعه و احداث و تعویض شبکه کابل-982010107-982010108-980110111-981710095-981410100-980410133 مناطق برق بیهقی-فردوسی-بهمن-رودکی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/3/12 1398/3/20
خريد انواع لامپهای LED 18 وات و 9 وات -981010120 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/3/9 1398/3/18
انتقال نیرو وبرقرسانی -981910116-981910117 منطقه برق آزادی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/3/8 1398/3/13
توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي -981810084-981810085-981810015 منطقه برق تهرانپارس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/3/9 1398/3/18
لایسنس آنتی ویروس-981010070 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/3/7 1398/3/12
خرید دیزل ژنراتور 200 کیلو ولت آمپر سیار -981010070 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/3/5 1398/3/11
اجراي عمليات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار با سیمهای مسی موجود در شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق افسریه منطقه برق افسریه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/3/4 1398/3/11
عميرات پيشگيرانه -توسعه و احداث -981310029-981310101-980310026-980310093 مناطق پاسداران و شمیران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/2/31 1398/3/5
توسعه و احداث-تعميرات پيشگيرانه روشنائي-PM جاري-982310063-981310090-981710048-981710098 مناطق نیاوران- پاسداران- بهمن شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/2/30 1398/3/4
سرویس دوره ای کولر های آبی -981110102 منطقه برق بعثت شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/2/29 1398/3/6
اجرای عملیات خدمات جامع مشتركين و نصب و اصلاح انشعابات مناطق 22 گانه -981010069 مناطق 22 گانه شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/2/26 1398/2/31
اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع -980710083 منطقه برق خیام شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/2/26 198/2/31
اجراي عمليات انتقال نیرو و برقرسانی -981810017 منطقه برق تهرانپارس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/2/23 1398/2/28
خرید کنتور ديجيتالي تکفاز چند تعرفه با پورت-981010058 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/2/19 1398/2/24
اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه - 980310057 منطقه برق شمیران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/2/18 1398/2/23
اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه (PM)-اجراي عمليات تعمير و نگهداري 981810041-981810045 منطقه برق تهرانپارس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/2/12 1398/2/17
اصلاح و بهينه سازي -انتقال برقرسانی-980910042-980910043 منطقه برق دانشگاه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/2/9 1398/2/14
تأمین، راه اندازی -خرید تجهیزات-خرید تجهیزات اکتیو-981010049-981010050-981010051 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/2/8 1398/2/12
اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه-981710023-981910008 مناطق برق بهمن - آزادی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/2/5 1398/2/10
(LAN & WAN)اجرای خدمات نگهداری وپشتیبانی سخت افزارها -98010027 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/1/29 1398/2/4
خرید تجهیزات سخت افزار رایانه -981010019 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/1/28 1398/2/3
اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار -انتقال نیرو و برقرسانی-981410020-981410021-981210006 مناطق برق سینا - قدس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/1/28 1398/2/3
اجرای عمليات روشنایی معابر-980910013 منطقه برق دانشگاه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/1/27 1398/2/2
انتقال نیرو برقرسانی-982110003 منطقه برق سهروردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/1/25 1398/1/29
خرید کابل 25+25+95+95*3 خودنگهدار-981010009 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1398/1/21 1398/1/26
ارائه خدمات سرویس دوره ای کولر های آبی منطقه برق بعثت 971110883 منطقه برق بعثت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/12/28 1398/1/8
اجرای عملیات روشنایی معابر-970410872تعمیرات پیشگیرانه-970410863 منطقه برق رودکی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/12/27 1398/1/7
خرید کابل 185*4 آلومنیوم فشار ضعیف -971010869 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/12/25 1398/1/5
اجرای طرح های پاسخگویی بار ویژه مشترکین صنعتی ، اداری تجاری -971010832 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/12/25 1398/1/5
خرید تجهیزات اکتیو (فعال) مرکز داده-971010875 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/12/23 1397/12/28
خرید تجهیزات سخت افزار رایانه -971010858 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/12/20 1397/12/25
انتقال نیرو برقرسانی- 970210841 منطقه برق سعادت آباد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/12/20 1397/12/25
انتقال نیرو برقرسانی- 970410811 منطقه برق رودکی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/12/11 1397/12/15
انتقال نیرو برقرسانی- 970910814-970910834 منطقه برق دانشگاه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/12/9 1397/12/14
نسبت به خريد2.000 دستگاه کنتور هوشمند -971010739 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/12/8 1397/12/13
خرید کابل 25+25+95+95*3 خودنگهدار-971010824 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/12/8 1397/12/13
انتقال نیرو برقرسانی- 971610827 منطقه برق افسریه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/12/7 1397/12/12
تعويض شبکه سيمي با کابل خود نگهدار-برقرسانی-970910799-970910800-971810721 مناطق برق دانشگاه-تهرانپارس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/12/6 1397/12/11
انتقال نیرو برقرسانی- 971110830 منطقه برق بعثت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/12/5 1397/12/9
اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری-971510807 منطقه برق بوعلی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/12/2 1397/12/7
ارائه خدمات نقلیه خودروئی سبك-971010789 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/12/1 1397/12/6
جامع بهره برداری نگهداری و تعمیرات شبکه-971010818-971010771-971010819-971010820 مناطق برق نارمک-بوعلی-خیام-هفده شهریور شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/12/1 1397/12/6
روشنایی معابر-پیشگیرانه-اصلاح شبکه-تامین برق-971910816-970210817-971410831-971410781-970410828-970610786-970610829-970610778 مناطق برق آزادی-سعادت آباد-سینا-رودکی-هفده شهریور شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/12/1 1397/12/6
انتقال نیرو برقرسانی- 972010798-972010796 منطقه برق بیهقی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/11/29 1397/12/4
تجهيز و راه اندازي ديتا سنتر اصلي-971010741-971010801-971010802 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/11/27 1397/12/01
خدمات ساماندهي فيزيکي و الکترونيکي اسناد پرسنلي-971010461 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/11/24 1397/11/29
ایمن سازی نقاط-برقرسانی-970110776-971910699-971910698-971910700-971810678 مناطق برق فردوسی-آزادی-تهرانپارس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/11/18 1397/11/25
خرید کابل 185*4 آلومنیوم فشار ضعیف -971010788 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/11/17 1397/11/24
انتقال نیرو برقرسانی- روشنایی معابر-971710765-971710780-970410768-970310774 مناطق برق بهمن-رودکی-شمیران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/11/17 1397/11/24
تعمیرات پیشگیرانه-انتقال نیرو برقرسانی-971210760-971110762 مناطق برق قدس-بعثت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/11/14 1397/11/18
خرید دیزل ژنراتور-971010767 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/11/9 1397/11/14
نصب و اصلا-برقرسانی-970310720-971110710-971110754-971610740 مناطق برق شمیران- بعثت- افسریه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/11/9 1397/11/14
فروش کالاهای اسقاط- ٩٧١٠٣٠٧٦٣ توزیع نیروی برق تهران بزرگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/11/07 1397/11/11
فروش کالاهای اسقاط- ٩٧١٠٣٠٧٦٣ توزیع نیروی برق تهران بزرگ توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/11/07 1397/11/11
اجرای عمليات روشنایی معابرمناطق برق سعادت آباد و دانشگاه 970210651-97091743 مناطق برق سعادت آباد و دانشگاه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/11/07 1397/11/11
اجرای عمليات روشنایی معابر-971910634-971410709 مناطق برق آزادی- سینا شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/11/4 1397/11/9
انتقال نيرو و برقرساني منطقه برق خیام-970710706 منطقه برق خیام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/10/26 1397/11/1
انجام بخشي از عمليات مانور واصلاح و بهینه سازی به روش خط گرم-971010689 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/10/27 1397/11/2
نصب و اندازه گیری-جعبه انشعاب-اصلاح نقاط ناایمن-971810650-971810681-970610716 مناطق برق تهرانپارس-هفده شهریور شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/10/27 1397/11/2
انتقال نیرو برقرسانی- 971410711 منطقه برق سینا شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/10/23 1397/10/27
ايمن سازي نقاط نا ايمن در محدوده عملیاتی منطقه برق فردوسی 970110696 منطقه برق فردوسی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/10/20 1397/10/25
فروش کالاهای اسقاط و راکد توزیع نیروی برق تهران بزرگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/10/17 1397/10/22
اجرای عمليات انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع نيروي برق نارمک و هفده شهریور شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/10/17 1397/10/22
اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه هاي توزيع نيروي برق در منطقه برق قدس منطقه برق قدس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/10/16 1397/10/20
خرید دیزل ژنراتور 200 کیلو ولت آمپر سیار -971010713 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/10/16 1397/10/20
چاپ صورتحساب های مشترکین برق -971010714 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/10/16 1397/10/20
خرید تابلوی کمپکت -971010668 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/10/13 1397/10/18
انتقال نیرو برقرسانی-972110660-970210695 مناطق برق سهروردی-سعادت آباد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/10/13 1397/10/18
انتقال نیرو برقرسانی- 970310703-972310685 مناطق برق شمیران -نیاوران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/10/12 1397/10/17
خريدپست کيوسک KVA 630 با ترانسفورماتور روغني-971010667 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/10/11 1397/10/16
اجرای عملیات بخشي از فعاليتهاي بهره برداري مناطق برق معاونت های شمالغرب،جنوبغرب،شمالشرق -971010688 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/10/8 1397/10/12
خرید، نصب 50دستگاه سکسیونر -971010007 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/10/4 1397/10/9
تهیه ، نصب و راه اندازی پکیج هوایی یکپارچه منطقه بهمن-971710671 منطقه برق بهمن شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/9/28 1397/10/3
جامع بهره برداری نیاوران-972310677 منطقه برق نیاوران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/9/28 1397/10/3
انتقال برقرسانی- نصب و اصلاح-971710672-971910673 مناطق برق بهمن - آزادی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/9/29 1397/10/4
کابل 25+25+95+95*3 خودنگهدار-971010666 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/9/24 1397/9/28
خرید کابل 185*4 آلومنیوم فشار ضعیف-971010665 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/9/22 1397/9/27
انتقال نیرو برقرسانی- 970510658 منطقه برق نارمک شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/9/22 1397/9/27
انتقال نیرو برقرسانی- 970110621-970110622 منطقه برق فردوسی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/9/20 1397/9/25
انتقال نیرو برقرسانی- 971610610-971310640 مناطق برق افسریه - پاسداران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/9/18 397/9/22
برقرسانی-پیشگیرانه-نصب و اصلاح-970310615-970310589-970210616-970510613 مناطق برق شمیران-سعادت آباد-نارمک شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/9/15 1397/9/20
برقرسانی-نصب و اصلاح-970510619-971510618-971110624 مناطق برق نارمک-بوعلی-بعثت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/9/14 1397/9/19
تجدید برقرسانی-970610643-970610611-970110633-970110632-971110646-971110645-971110644 مناطق برق 17 شهریور-فردوسی-بعثت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/9/13 1397/9/18
چاپ صورتحساب های مشترکین برق -971010591 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/9/11 1397/9/15
اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری-970210612 منطقه برق سعادت آباد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/9/6 1397/9/11
خريد لباس کار و بادگیر -971010392 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/9/6 1397/9/11
انتقال برقرسانی-971410583-970910605-971310569-971310596-971310597 مناطق سینا-دانشگاه-پاسداران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/9/5 1397/9/10
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-970410582 منطقه رودکی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/8/30 1397/9/6
خريد خرید کنتور ديجيتالي تکفاز چند تعرفه بدون پورت -971010590 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/8/27 1397/9/1
مزایده فروش خودروهاي سبك و سنگين اسقاط -971030458 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/8/27 1397/9/1
برقرسانی-نصب و اصلاح-971810521-971310471 مناطق برق تهرانپارس-پاسداران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/8/23 1397/8/28
تهیه ، نصب و راه اندازی پکیج هوایی یکپارچه -971710024 منطقه برق بهمن شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/8/22 1397/8/27
برقرسانی-نصب و اصلاح-971710527-971710528-971410515-970910534-971610526 مناطق بهمن-سینا-دانشگاه-افسریه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/8/20 1397/8/24
اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع در محدوده عملیاتی مناطق برق مناطق برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/8/15 1397/8/22
اجرای عملیات نظارت بر پروژه های بهره برداری-971010391 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/8/5 1397/8/10
نصب و اصلاح-تعمیرات پیشگیرانه-970210517-970210514-972010427 مناطق برق سعادت آباد-بیهقی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/8/5 1397/8/10
اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری-972210457-971810410-970510518 مناطق مولوی-تهرانپارس-نارمک شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/8/3 1397/8/9
جامع بهره برداري مديريت شبكه منطقه مولوی-972210356 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/8/3 1397/8/9
خرید 600.000 عدد پلمپ بکسلی فلزي کنتور -971010418 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/8/2 1397/8/7
به فروش کالاهای اسقاط و راکد-971030519 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/8/3 1397/8/9
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-971410502-970910492-970910493-970910498-970910499-971110487-971310491 مناطق برق سینا- دانشگاه -بعثت-پاسداران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/8/1 1397/8/6
برقرسانی شبکه های توزیع نیرو برق-971610445-970610485-971710374 مناطق افسریه-هفده شهریور-بهمن شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/7/25 1397/7/30
فروش سیم مسی اسقاط-971030497 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/7/25 1397/7/30
انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع نيروي برق-970110488-970110489 منطقه برق فردوسی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/7/25 1397/7/30
اجرای عملیات تعمیر وبازسازی ساختمان دیسپاچینگ معاونت هماهنگی ونظارت جنوبشرق -972210447 منطقه برق مولوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/7/26 1397/8/1
عملیات تعمیرات و بازسازی ساختمانی منطقه رودکی -970410434 منطقه رودکی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/7/24 1397/7/29
انتقال نیرو برقرسانی- 970310439-970310438-971110332 مناطق شمیران-بعثت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/7/22 1397/7/26
برقرسانی شبکه های توزیع نیرو برق-971310473-971310472-972310783 مناطق برق پاسداران-نیاوران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/7/21 1397/7/25
نيرو و برقرسانی درمحدوده عملياتي مناطق برق -971010436 مناطق برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/7/19 1397/7/24
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-972210443-970710450-970710440-970710437 مناطق برق مولوی -خیام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/7/15 1397/7/19
خرید دیزل ژنراتور 200 کیلو ولت آمپر سیار -971010009 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/7/15 1397/7/19
اصلاح انشعابات-برقرسانی-نصب و اصلاح-970510442-971810322-971110288 مناطق نارمک-تهرانپارس-بعثت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/7/10 1397/7/15
به فروش کالاهای اسقاط و راکد-971030397 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/7/9 1397/7/14
چاپ صورتحساب های مشترکین برق شمالشرق و جنوبشرق-971010422 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/07/04 1397/07/09
برقرسانی-نصب و اصلاح-971210396-971710367-971710366-972110383 مناطق برق قدس-بهمن-سهروردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/6/27 1397/7/3
اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری-970310380-970510394 مناطق برق شمیران-نارمک شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/6/25 1397/7/1
نصب و اصلاح -برقرسانی خط گرم-برقرسانی-971510398-971410370-971410371-970810377 مناطق برق بوعلی-سینا-فارابی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/6/24 1397/6/31
برقرسانی از طریق نصب و اصلاح-971910386 منطقه برق آزادی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/6/22 1397/6/27
برقرسانی-نصب و اصلاح-970310369-970910368-970910352-971610363 مناطق برق شمیران-دانشگاه-افسریه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/6/21 1397/6/26
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-970210384-971610345 مناطق برق سعادت آباد-افسریه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/6/20 1397/6/25
انتقال نیرو برقرسانی- 972010378-971510349-970110334-970110335 مناطق برق بیهقی-بوعلی-فردوسی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/6/19 1397/6/24
انتقال نیرو برقرسانی- 972310362 منطقه برق نیاوران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/6/17 1397/6/22
نصب و اصلاح-برقرسانی-972310351-971310348-971310279-971310225-971310226 مناطق برق نیاوران-پاسداران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/6/11 1397/6/15
برقرسانی-اصلاح و بهینه-970310328-970310329-971110204 مناطق برق شمیران-بعثت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/6/7 1397/6/13
نصب و اصلاح-برقرسانی-اصلاح جعبه انشعاب-971010336-970410331-970510326 مناطق برق بیهقی-رودکی-نارمک شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/6/5 1397/6/11
ارائه خدمات پشتیبانی تنظیف-971010338 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/6/1 1397/6/6
نصب و اصلاح-برقرسانی-971610161-970710315 مناطق برق افسریه-خیام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/5/30 1397/6/5
انتقال نیرو برقرسانی- 971210324 منطقه برق قدس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/5/29 1397/6/4
برقرسانی-نصب و اصلاح-972110318-970210319-971910297 منطق برق سهروردی-سعادت آباد-آزادی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/5/27 1397/6/1
نصب و اصلاح-برقرسانی-971210252-972010316 مناطق برق قدس-بیهقی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/5/23 1397/5/28
نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری -انتقال برقرسانی-970510286-970310274-970710309-971110075 مناطق برق نارمک-شمیران-خیام-بعثت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/5/21 1397/5/25
چاپ صورتحساب های مشترکین برق در حوزه معاونت های هماهنگی و نظارت شمالشرق و جنوبشرق -971010222 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/5/20 1397/5/24
اصلاح انشعابات-نصب و اصلاح-برقرسانی-971810242-971810294-971410184-971410280-972210308 مناطق برق تهرانپارس-سینا-مولوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/5/18 1397/5/23
نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری-انتقال نیرو برقرسانی-971710310-971710306 منطقه برق بهمن شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/5/16 1397/5/21
اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری-970810155-970410212-970910238-972310166 مناطق برق فارابی-رودکی-دانشگاه-نیاوران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/5/15 1397/5/20
برقرسانی از طریق نصب و اصلاح-970110278-970210255-971310193 مناطق برق فردوسی -سعادت آباد-پاسداران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/5/10 1397/5/15
نصب و اصلاح -انتقال نیرو برقرسانی-970710287-972110221-970810245-970810253 مناطق برق خیام-سهروردی-فارابی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/5/11 1397/5/16
انتقال نیرو برقرسانی-برقرسانی از طریق اصلاح انشعابات-970410259-971710270-971710271-971510261-972010276 مناطق برق رودکی-بهمن-بوعلی -بیهقی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/5/8 1397/5/13
مزایده فروش کالاهای اسقاط و راکد موجود -٩٧١٠٣٠٢٣١ ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/5/2 1397/5/7
ارائه خدمات پشتیبانی تنظیف-971010199 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/5/7 1397/5/11
مزایده فروش کالاهای اسقاط و راکد موجود -٩٧١٠٣٠٢٣١ ستاد راهبردی اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/5/2 1397/5/7
تامين نيروي انساني جهت ارائه خدمات مراقبتی ، حفاظتی و صیانتی از ابنیه ، تاسیسات ، تجهیزات و کارکنان -971010202 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/5/2 1397/5/11
برقرسانی از طریق اصلاح انشعابات-970510246 منطقه برق نارمک شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/5/1 1397/5/6
خريد کنتور تکفاز وسه فاز الکترونیکی -971010262-971010263 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/4/30 1397/5/3
تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری-971010200 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/4/24 1397/4/28
ارائه خدمات فوریتهای برق سامانه (121)-971010201 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/4/24 1397/4/28
انتقال نیرو برقرسانی- 972010237-971410235 مناطق برق بیهقی-سینا شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/04/24 1397/4/28
انتقال نیرو برقرسانی- 970210189-972310158 مناطق برق سعادت آباد-نیاوران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/4/20 1397/4/25
جایگزینی شبکه مسی با خودنگهدار-971410213انتقال نیرو برقرسانی -971410214 منطقه برق سینا شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/4/16 1397/4/21
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-971710215-971710216 منطقه برق بهمن شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/4/11 1397/4/16
خريد کنتور تکفاز وسه فاز الکترونیکی -971010145-971010146 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/4/5 1397/4/10
اجراي خدمات بازدید، تعمير و نگهداری پست هاي اتوماسيوني -971010186 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/4/5 1397/4/10
جایگزینی کابل-برقرسانی-972210195-970910170-970910194 مناطق برق مولوی- دانشگاه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/4/5 1397/4/10
انتقال نیرو برقرسانی- 972310157 منطقه برق نیاوران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/4/3 1397/4/9
اصلاح انشعابات-برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-971810162-970410197-970610151-970610153 مناطق برق تهرانپارس-رودکی-17 شهریور شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/4/2 1397/4/6
انتقال نیرو برقرسانی- 971210134 منطقه برق قدس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/3/31 1397/4/5
انتقال نیرو برقرسانی- 970210192 منطقه برق سعادت آباد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/3/28 1397/4/2
جايگزيني شبکه کابل -انتقال برقرسانی-تعمیرات پیشگیرانه-971810027-972110139-972110156-970810191 مناطق برق تهرانپارس-سهروردی-فارابی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/3/24 1397/3/30
اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی-971410173-971410175 منطقه برق سینا شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/3/23 1397/3/29
ارائه خدمات نقلیه خودروئی سنگین-971010176 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/3/20 1397/3/24
جایگزینی کابل-برقرسانی-970410167-970410168 منطقه برق رودکی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/3/19 1397/3/23
انتقال نیرو برقرسانی- 971110100 منطقه برق بعثت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/03/09 1397/03/17
انتقال نیرو برقرسانی- 971510070-971510071 منطقه برق بوعلی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/03/10 1397/03/19
جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار -برقرسانی-971410141-971410142-970210128-972010138-972010143-972010144 مناطق برق سینا-سعادت آباد -بیهقی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/03/08 1397/03/13
اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه- 970810085-970910026-971310776 فارابی-دانشگاه-پاسداران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/3/2 1397/3/7
خدمات نگهداری وپشتیبانی سخت افزارها LAN-WAN-971010074 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/2/13 1397/2/18
ارائه خدمات نقلیه خودروئی سنگین-971010041 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/2/13 1397/2/18
انتقال نیرو و برقرسانی -روشنایی معابر-970510035-971210019 مناطق برق نارمک و قدس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/2/13 1397/2/18
برقرساني شبکه هاي توزيع نيروي برق -970610773-971810029-970110034 مناطق برق 17 شهریور-تهرانپارس-فردوسی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/2/5 1397/2/10
اجراي خدمات تعمير و نگهداری پست هاي اتوماسيوني-971010043 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/2/2 1397/2/6
جایگزینی کابل خودنگهدار- برقرسانی-تعمیرات پیشگیرانه-971610018-971610017-971210020-971910767 مناطق برق افسریه-قدس-آزادی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/1/30 1397/2/4
خرید کابل 25+25+95+95*3 خودنگهدار -971010008 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/1/28 1397/2/2
جایگزینی کابل خودنگهدار با شبکه سیمی-971410013-971410014 منطقه برق سینا شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/1/28 1397/2/2
اجرای عمليات تعمیرات پیشگیرانه- جایگزینی کابل خودنگهدار 971710021-971710016 -(PM) منطقه برق بهمن شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/1/27 1397/2/1
اصلاح و بهينه سازي شبکه روشنايي معابر-برقرسانی-971110022-971110023 منطقه برق بعثت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/1/26 1397/1/30
جایگزینی کابل خودنگهدار با شبکه سیمی-970410015 منطقه برق رودکی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/1/22 1397/1/28
انتقال نیرو برقرسانی- 970210012 منطقه برق سعادت آباد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1397/1/19 1397/1/23
انتقال نیرو برقرسانی- تعمیرات پیشگیرانه-960110828-961810688-960810862960810863 منطقه برق فردوسی-تهرانپارس-فارابی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/12/23 1396/12/28
ارائه خدمات تعمير و نگهداری پست هاي اتوماسيوني -961010721 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/12/22 1396/12/28
ارائه خدمات نقلیه خودروئی سنگین-961010849 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/12/22 1396/12/28
انتقال نیرو برقرسانی- 960810824 منطقه برق فارابی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/12/13 1396/12/17
جایگزینی کابل-برقرسانی-961610771-962310794 مناطق برق افسریه و نیاوران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/12/13 1396/12/17
تعمیرات پیشگیرانه شبکه های توزیع برق960210800 منطقه برق سعادت آباد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/12/9 1396/12/14
انتقال نیرو برقرسانی- 961410781-96110764-961210792 مناطق برق سینا-فردوسی-قدس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/12/9 1396/12/14
جایگزینی کابل-برقرسانی-نصب و اصلاح -961510752-961510754961510755-960510769-962110709 مناطق برق بوعلی-نارمک-سهروردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/12/7 1396/12/12
ارائه خدمات نقلیه خودروئی سبك -961010690 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/12/6 1396/12/10
اجرای تعمیرات ساختمانی منطقه برق تهرانپارس-961810672 منطقه برق تهرانپارس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/12/3 1396/12/8
جایگزینی کابل-برقرسانی-برقرسانی به روش خط گرم-960410756-961410736-961410737-961310706-960910728-960510739-961910741 مناطق برق رودکی-سینا-پاسداران-دانشگاه-نارمک-آزادی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/12/3 1396/12/8
انتقال نیرو برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-961110701-961610722-961610723-961610724 منطقه برق بعثت-افسریه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/11/30 1396/12/6
تعمیرات پیشگیرانه-جایگزینی کابل خودنگهدار-961410727-960410732-960610700 منطقه برق سینا-رودکی-17شهریور شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/11/29 1396/12/5
ارائه خدمات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري ديماندي ثانويه-961010747 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/11/28 1396/12/3
انتقال نیرو برقرسانی- 961810707-962010719 منطقه برق بهمن-تهرانپارس-بیهقی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/11/26 1396/12/2
انتقال نیرو برقرسانی- 961210666-961910322-961910704 منطقه برق قدس-آزادی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/11/18 1396/11/24
انتقال نیرو برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-961810668-960610626-961510616-961610602-961610630 منطقه برق تهرانپارس-17 شهریور-بوعلی -افسریه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/11/15 1396/11/19
انتقال نیرو برقرسانی- 960810629-960810652 منطقه برق فارابی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/11/12 1396/11/17
خرید انوا ع ترانسفورماتور قدرت -961010685 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/11/11 1396/11/16
خرید کابل 185*4 آلومنیوم فشار ضعیف-961010670 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/11/10 1396/11/15
اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی-960110641-960110649-961410624 منطقه برق فردوسی و سینا شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/11/9 1396/11/14
تهیه ، نصب و راه اندازی پکیج هوایی یکپارچه -961710656 منطقه برق بهمن شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/11/9 1396/11/14
اجرای عملیات ساخت طبقه دوم سوله مازیار -962310663 منطقه برق نیاوران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/11/9 1396/11/14
انتقال نیرو برقرسانی-960710621 منطقه برق خیام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/11/7 1396/11/11
خريد کنتور تکفاز الکترونیکی -961010623 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/11/7 1396/11/11
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-960510650-960510593-961310580- 961310615-961210595 مناطق برق نارمک-پاسداران-قدس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/11/4 1396/11/9
انجام بخشي از عمليات مانور و عيب يابي شبکه فشار متوسط توسط نيروهاي فني-961010625 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/11/3 1396/11/8
مزایده فروش کالاهاي اسقاط و راکد -960530550 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/11/02 1396/11/7
انتقال نیرو برقرسانی-961610529-961610578 منطقه برق افسریه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/10/25 1396/10/30
جایگزینی کابل-برقرسانی-962110590-961410577-961410584 مناطق برق سهروردی-سینا شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/10/24 1396/10/28
جایگزینی-برقرسانی-961310556-961110519-960910563 منطقه برق پاسداران-هفت تیر-دانشگاه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/10/21 1396/10/26
برقرسانی-جایگزینی شبکه خودنگهدار-962210554-962210569 منطقه برق مولوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/10/19 1396/10/24
تکميل طبقه دوم ساختمان بهره برداري منطقه برق نیاوران -962310573 منطقه برق نیاوران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/10/18 1396/10/23
برقرسانی شبکه های توزیع نیرو برق-961810399-961810514 منطقه برق تهرانپارس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/10/14 1396/10/19
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-جایگزینی کابل خودنگهدار-96110435-960510507-962310566-960410552-961510546-96151547 مناطق برق فردوسی-نارمک-نیاوران-رودکی-بوعلی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/10/12 1396/10/17
اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی-961510475-961310466 منطقه برق بوعلی-پاسداران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/10/6 1396/10/11
اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی-961910539 منطقه برق آزادی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/10/7 1396/10/12
ارائه خدمات بخشی از فعالیتهای بهره برداری -961010506 دانشگاه، تهرانپارس، آزادي، فارابي، بهمن، سينا ، شميران، فردوسی ، سعادت آباد ، قدس ، رودکی ،نیاوران و پاسداران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/10/05 1396/10/10
جایگزینی کابل-برقرسانی-960410522-960210456 منطقه برق رودکی-سعادت آباد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/10/4 1396/10/9
اجراي عمليات جايگزيني -961610471-961610469 منطقه برق افسریه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/9/29 1396/10/4
انتقال نیرو برقرسانی-962110508 منطقه برق سهروردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/9/28 1396/10/3
برقرسان درمحدوده عملياتي مناطق 22 گانه برق-961010510 22 منطقه برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/9/25 1396/9/29
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-960810482-960910505-961210494 منطقه برق فارابی-دانشگاه-قدس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/9/23 1396/9/28
انتقال نیرو برقرسانی-960210455-961410484-961410485-960610486-960610487 منطقه برق سعادت آباد-سینا-هفده شهریور شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/9/21 1396/9/26
انتقال نیرو برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-961210480-961410474-961410473 منطقه برق قدس-سینا شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/9/19 1396/9/23
انتقال نیرو برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-961610468-961610470-960710477-960710471 منطقه برق افسریه-خیام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/9/20 1396/9/25
خرید انواع کابل-961010495-961010496-961010497 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/9/18 1396/9/22
چاپ صورتحساب های مشترکین برق -961010500 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/9/18 1396/9/22
برقرسانی شبکه های توزیع نیرو برق-962010462 منطقه برق بیهقی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/9/14 1396/9/20
خريد کنتور تکفاز الکترونیکی -961010433 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/9/14 1396/9/20
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-962310483 منطقه برق نیاوران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/9/13 1396/9/19
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-960410458-962210440 منطقه برق رودکی-مولوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/9/12 1396/9/18
انتقال نیرو برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-962210438-962210457-961510463-961510464 منطقه برق مولوی و بوعلی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/9/5 1396/9/11
برقرسانی شبکه های توزیع نیرو برق-961810400 منطقه برق تهرانپارس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/9/2 1396/9/8
جایگزینی با خودنگهدار-برقرسانی-960410419-961710453-961710449-960510422-960510423 منطقه برق رودکی-بهمن-نارمک شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/8/30 1396/9/5
برقرسانی شبکه های توزیع نیرو برق-962110441 منطقه برق سهروردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/8/27 1396/9/2
برقرسانی شبکه های توزیع نیرو برق-960810431-960810434 منطقه برق فارابی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/8/22 1396/8/27
برقرسانی شبکه های توزیع نیرو برق-961310412-961310413-961310414 منطقه برق پاسداران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/8/15 1396/8/21
چاپ صورتحساب های مشترکین برق -961010351 معاونت های شمالشرق و جنوبشرق و شمالغرب و جنوبغرب شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/8/14 1396/8/20
انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو-960310418-960610416-960610417 منطقه برق شمیران و 17 شهریور شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/8/14 1396/8/20
نظارت بر پروژه های سرمایه ای و بهره برداری-961010404-961010405 ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/8/14 1396/8/20
انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو-961410383 منطقه برق سینا شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/8/8 1396/8/13
تهیه ، نصب و راه اندازی پکیج هوایی یکپارچه -961710195 منطقه برق بهمن شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/8/8 1396/8/13
انتقال نیرو برقرسانی-962210408 منطقه برق مولوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/8/7 1396/8/11
جایگزینی شبکه مسی با خودنگهدار-961710401-961810367-961610372 منطقه برق بهمن-تهرانپارس-افسریه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/7/30 1396/8/4
انتقال برقرسانی-960210386-961710375-961810377-961610387 سعادت آباد-بهمن-تهرانپارس-افسریه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/7/30 1396/8/4
فروش خودروهاي سبك و سنگين اسقاط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/07/19 1396/07/23
فروش خودروهاي سبك و سنگين اسقاط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 96/07/23 96/07/27
روشنایی معابر-انتقال برقرسانی وتعويض شبکه سيمي -960110374-960110389-961510391 منطقه برق فردوسی و بوعلی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/7/22 1396/7/26
اجرای عملیات جایگزینی شبکه های مسی با کابل خودنگهدار در منطقه بر سهروردی توزیع نیروی بر تهران بزرگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/7/19 1396/07/24
اجرای عمليات تعویض شبکنصب کابل خود نگهدار در محدوده عملياتي منطقه برق دانشگاه
اجرای عمليات انتقال نيرو و برق رساني شبكه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي منطقه برق دانشگاه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/07/20 1396/07/25
خدمات تعميرات و نگهداري تاسيسات ساختمانهاي حوزه ستادي -961010339 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/7/10 1396/7/15
انتقال نیرو و برق رسانی -961910320-961910321 منطقه برق آزادی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/7/6 1396/7/13
جايگزيني شبکه هاي سيمي با کابل خودنگهدار-انتقال نيرو و برق رساني-960510326-960310362-960310363 مناطق برق نارمک -شمیران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/7/3 1396/7/10
ارائه خدمات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري ديماندي ثانويه-961010370-961010295 معاونت هماهنگی و نظارت شمالغرب و جنوبغرب معاونت هماهنگی و نظارت شمالشرق و جنوبشرق شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/07/01 1396/07/05
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-960810368-960810369 منطقه برق فارابی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/7/01 1396/07/05
انتقال نیرو و برق رسانی -961210334 منطقه برق قدس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/6/27 1396/7/1
انتقال نيرو و برقرساني -961110215-961110216-961110330 منطقه برق هفت تیر شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/6/22 1396/6/27
خرید 520.000 عدد پلمپ بکسلی کنتور ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/6/22 1396/6/27
مزایده فروش کالاهاي اسقاط -961030183 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/6/22 1396/6/27
انتقال برقرسانی منطقه برق نیاوران -962310343-962310344 منطقه برق نیاوران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/6/21 1396/6/26
انتقال برقرسانی -960110327-960510319 مناطق برق فردوسی و نارمک شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/6/15 1396/6/21
انتقال برقرسانی -960410323 منطقه برق رودکی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/6/9 1396/6/14
اجرای عمليات جامع بهره برداري نگهداري -962110281 منطقه برق سهروردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/5/30 1396/6/4
انتقال نيرو و برق رساني -960810285-960810286-960810287-961410272 مناطق برق فارابی-سینا شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/5/30 1396/6/4
اجرای عمليات جامع بهره برداري -961610276 منطقه برق افسریه شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/5/29 1396/6/2
جایگزینی باخودنگهدار -انتقال برقرسانی-961710299-961710300 منطقه برق بهمن شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/5/29 1396/6/2
انتقال نيرو و برق رساني -961110280 منطقه برق هفت تیر شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/5/19 1396/5/24
مزایده فروش کالاهاي اسقاط -961030275 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/5/16 1396/5/21
انتقال نیرو و برق رسانی منطقه -960410261-960810209-960310270 مناطق برق رودکی-فارابی-شمیران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/5/11 1396/5/16
انتقال نیرو و برق رسانی منطقه -جایگزینی سیم مسی-960210252-960210253-960710230-961410223 مناطق برق سعادت آباد-خیام-سینا شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/05/09 1396/05/14
ارائه خدمات فوريتهاي برق سامانه 121 -961010220 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/05/08 1396/05/12
ارائه خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه ، پذیرایی و خدمات عمومی -961010218 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/05/08 1396/05/12
خدمات مراقبتی ، حفاظتی و صیانتی از ابنیه تجهیزات و کارکنان-961010221 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/05/04 1396/05/09
تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری در توزیع برق -961010219 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/05/04 1396/05/09
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو -960610258 منطقه برق بهمن شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/05/03 1396/05/08
جایگزینی باخودنگهدار -انتقال برقرسانی-961710244-961710243 منطقه برق بهمن شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/05/01 1396/05/05
نصب و اصلاح و برقرسانی-960110251-960710229-962110227 مناطق برق فردوسی-خیام-سهروردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/04/28 1396/05/03
انتقال برقرسانی منطقه برق نیاوران -962310231 منطقه برق نیاوران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/4/25 1396/4/31
انتقال نیرو و برقرسانی-960210224 منطقه برق سعادت آباد شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/04/25 1396/04/31
نصب واصلاح انشعابات-960710226-961510217-960610206 مناطق برق 17 شهریور-بوعلی-خیام شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/04/22 1396/4/27
اجرای عمليات روشنايي معابر شبكه هاي توزيع منطقه برق قدس ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/04/19 1396/04/24
انتقال نیرو و برق رسانی -960510204-961310200 مناطق نارمک-پاسداران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/4/18 1396/4/22
برق رسانی -960910157-960610144 مناطق برق دانشگاه و 17 شهریور شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/4/12 1396/4/17
جایگزینی شبکه های سیمی باخودنگهدار بهمن-961710191 منطقه برق بهمن شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/04/04 1396/04/11
روشنایی معابر-جایگزنی کابل خودنگهدار-960810122-960510180 مناطق برق فارابی و نارمک شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/04/03 1396/04/10
جايگزيني شبکه مسي با کابل خودنگهدار-برقرسانی-961410163-962210113-962210176-961810088 مناطق برق سینا-مولوی-تهرانپارس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/3/28 1396/4/01
اجرای عملیات خدمات مشتركين -961010179 مناطق برق افسریه-بوعلی-شمیران-سهروردی-سینا-بهمن -دانشگاه شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/03/24 1396/03/29
برقرساني از طريق نصب واصلاح-960110166-961910165-961110131-960810162 مناطق برق فردوسی-آزادی-فارابی-7تیر شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/3/25 1396/3/30
برقرساني از طريق نصب واصلاح -960410152-960210154-961810158-960710148 مناطق برق رودکی-سعادت آباد-تهرانپارس-خیام شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/03/24 1396/03/29
برقرساني از طريق نصب واصلاح -961710142-961210159-961510139-961610145 مناطق برق بهمن-قدس-بوعلی-افسریه شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/03/23 1396/03/28
برقرساني از طريق نصب واصلاح -961410143-960910137-962210150-961310129 مناطق برق سینا-دانشگاه-مولوی-پاسداران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/03/17 1396/03/22
نيرووبرقرساني از طريق نصب واصلاح -962110147-962010133-960610130960510151 مناطق برق سهروردی-بیهقی-17 شهریور-نارمک شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/03/17 1396/03/22
برقرسانی از طریق نصب لوازم اندازه گیری-962310164-960310161 مناطق برق نیاوران- شمیران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/03/13 1396/03/20
برقرسانی و جایگزینی کابل خودنگهدار-960210153-961210127-961310098-961310077-961310126 مناطق سعادت آباد-قدس-پاسداران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/03/13 1396/03/20
ارزیابی کیفی مشاورانطرح جامع شبکه فشار متوسط-9510100500 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/03/23 1396/03/23
برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-960410101-960510097-960510120-960510121 مناطق برق رودکی و نارمک شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/03/02 1396/03/07
برق رسانی -961710118-961810089 مناطق برق بهمن و تهرانپارس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/02/28 1396/03/02
برقرسانی -962310093-962310095 منطقه برق نیاوران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/02/23 1396/02/27
اجرای خدمات مشتركين مناطق 22 گانه -961010092 22 منطقه برق شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/02/20 1396/02/25
برقرسانی-960810070-960510080 مناطق برق فارابی-نارمک شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/02/20 1396/02/25
تعمیرات پیشگیرانه و انتقال نیرو و برقرسانی-960110085-961210068-961210067 مناطق فردوسی و قدس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/02/17 1396/02/21
روشنایی معابر-960910066 منطقه برق دانشگاه شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/02/16 1396/02/20
برقرسانی-پیشگیرانه-961310029-961810038-962210056-960810065-961410063 مناطق برق-پاسداران-تهرانپارس-مولوی-فارابی-سینا شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/02/09 1396/02/13
برقرسانی -961310032-961810037-960110043 مناطق برق پاسداران-تهرانپارس-فردوسی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/02/07 1396/02/12
برق رسانی-960510019-961310031-960110048-960410051 مناطق برق نارمک-پاسداران-فردوسی-رودکی-تهرانپارس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1396/02/06 1396/02/11
برق رسانی -961810036-960710050-962010045-962010046 مناطق برق تهرانپارس-خیام -بیهقی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/02/03 1396/02/09
نگهداری پشتیبانی سخت افزارو تجهیزات شبکه LAN-WAN-961010052 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/02/02 1396/02/07
برقرسانی شبکه -961310030-961610042-961010052-960210060-960410047 مناطق برق پاسداران-افسریه-سعادت آباد-رودکی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/02/02 1396/02/07
روشنايي معابر و برقرسانی-961410004-960210005-961310034 مناطق برق سینا-سعادت آباد-پاسداران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/01/31 1396/02/06
برق رسانی و جایگزینی کابل مسی-960610012-960510018-960910026-962010044 مناطق 17 شهریور-نارمک-دانشگاه -بیهقی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/01/31 1396/02/06
انتقال برقرسانی و جایگزینی کابل -961710014-961910007-960510017-961610041 مناطق برق بهمن-آزادی-نارمک-افسریه شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/01/29 1396/02/03
انتقال نیرو و برق رسانی 4 منطقه-961710009-960210006-961510021-960710049 مناطق بهمن-سعادت آباد-بوعلی-خیام شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/01/28 1396/02/02
انتقال نیرو و برق رسانی منطقه برق پاسداران-961310028 منطقه برق پاسداران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/01/27 1396/01/31
انتقال نیرو و برق رسانی منطقه برق تهرانپارس-961810035 منطقه برق تهرانپارس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/01/27 1396/01/31
انتقال نیرو و برق رسانی سهروردی-962110022 منطقه برق سهروردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/01/27 1396/01/31
ارائه خدمات تامين راننده خودروهاي سنگين -961010039 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/01/24 1396/01/29
انتقال نيرو و برق رساني -962110015-960910027-960310025-960610011 مناطق سهروردی ، دانشگاه ، 17 شهریور و شمیران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1396/01/24 1396/01/29
اجرای عملیات مانیتورینگ پست های فوق توزیع-951010392 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/22 1395/12/26
تامين راننده خودرو هاي سنگين-951010540 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/22 1395/12/26
تعميرات و پشتيباني پست هاي اتوماسيوني -951010571 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/22 1395/12/26
بهره برداري مديريت شبكه هاي توزيع نيروي برق منطقه برق 7تیر منطقه برق هفت تیر شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/21 1395/12/25
برقرسانی مناطق فردوسی-سینا-رودکی-951810496-951410590-950410502 مناطق فردوسی-سینا -رودکی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/21 1395/12/25
روشنايي معابر دانشگاه-آزادی-تهرانپارس-951810496-950910549-951910576 مناطق برق دانشگاه-آزادی-تهرانپارس شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/18 1395/12/23
انتقال برقرسانی بیهقی-سعادت ّاباد-952010543-952010541--952010572-952010573-950210582-952010541 منطقه برق بیهقی-سعادت ّآباد شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/18 1395/12/23
برقرساني شبکه هاي توزيع نيرو شمیران-950310554-950310555 منطقه برق شمیران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/09 1395/12/15
برقرساني وجايگزيني شبکه -950710522-950710524-951110536-951110537 منطقه برق خیام و هفت تیر شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/08 1395/12/14
انتقال نیرو برقرسانی و جایگزینی شبکه -950810528-950810529-951810545-951810546-951610486-951610487-952310556 مناطق برق فارابی-تهرانپارس-افسریه-نیاوران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/07 1395/12/11
انتقال نيرو توزيع نيرو-951910538-950810512-950610489-952210520-952210521-952310535 مناطق برق فارابی-آزادی-17شهریور-مولوی-جایگزینی کابل نیاوران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/05 1395/12/10
تعمير و نگهداري شبکه روشنايي برق رودکی-950410533 منطقه برق رودکی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/04 1395/12/09
خريد کنتور تکفاز وسه فاز الکترونیکی -951010550-951010551 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/04 1395/12/09
عمليات پيشگيرانه شبکه برق قدس0518-951210534فردوسی-950110547-526-0544 مناطق برق قدس-فردوسی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/04 1395/12/09
انتقال نیرو برق درمناطق برق -951910488-950910501-950910514-951810439-951310493 مناطق آزادی-دانشگاه-تهرانپارس-پاسداران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/04 1395/12/09
جایگزینی شبکه های سیمی باخودنگهدار سینا-951410490 منطقه برق سینا شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/03 1395/12/08
تعمير و نگهداري شبکه روشنايي معابر برق سعادت آباد-950210506 منطقه برق سعادت آباد شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/02 1395/12/07
تعمير و نگهداري شبکه روشنايي معابر برق سینا-951410513 منطقه برق سینا شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/01 1395/12/05
تعمير و نگهداري روشنايي معابر منطقه برق بهمن-951710503 منطقه برق بهمن شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/01 1395/12/05
برقرسانی شبکه های توزیع نیروی برق-952110515 منطقه برق سهروردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/01 1395/12/05
برقرسانی شبکه های توزیع نیروی برق-952110516 منطقه برق سهروردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/12/01 1395/12/05
تامین نیروی فنی جهت انجام عمليات مانور -951010525 مناطق 21 گانه برق شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/11/30 1395/12/04
عمليات پيشگيرانه شبکه هاي برق مناطق رودکی-بهمن-سینا-951410479-951710466-950410502 مناطق برق بهمن-سینا-رودکی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/11/27 1395/12/02
خرید دستگاه عيب ياب فشار متوسط-951010484 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/11/24 1395/11/28
پشتیبانی و نگهداري بي سيم هاي راديو ترانك -951010507 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/11/26 1395/12/01
نامین خدمات خودروئی سبک استیجاری ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/11/25 1395/11/30
فراخوان ارزيابي كيفي مشاوران ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/11/25 1395/11/30
برقرساني شبکه هاي توزيع نيرو منطقه برق سینا-951410482 منطقه برق سینا شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/11/20 1395/11/25
اجراي عمليات انتقال نیرو و برق رسانی برق سينا -951410377 منطقه برق سینا شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/11/18 1395/11/23
انتقال برقرسانی منطقه برق بهمن-951710461 منطقه برق بهمن شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/11/10 1395/11/25
دارد ارائه خدمات برونسپاری بخشي از عمليات مانور فشار متوسط-952010460 مناطق 21 گانه برق شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/11/06 1395/11/11
جامع بهره برداري شبكه هاي توزيع برق بیهقی -952010426 منطقه برق بیهقی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/11/06 1395/11/11
برونسپاری مناطق برق-951010458 مناطق برق فردوسی ، سعادت آباد ، قدس ، رودکی و پاسداران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/11/04 1395/11/10
فروش کالاهای اسقاط ستاد راهبردی اداره توزیع برق تهران بزرگ 95/11/02 95/011/17
برونسپاری در مناطق برق -951010451 مناطق برق دانشگاه، تهرانپارس، آزادی، فارابی، بهمن، سینا ، شمیران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/10/30 1395/11/05
برقرسانی منطقه برق سعادت آباد-950210424-950210425 منطقه برق سعادت آباد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1395/10/20 1395/10/25
مزایده فروش خودروهاي سبك و سنگين اسقاط -شماره:951030411 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/10/13 1395/10/19
برقرسانی منطقه برق هفت تیر-شماره:951110388 منطقه برق هفت تیر شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1395/10/11 1395/10/16
اصلاحیه مناقصه برونسپاری 7 منطقه مناطق دانشگاه، تهرانپارس، آزادی، فارابی، بهمن، سینا ، شمیران شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/09/28 1395/10/15
عمليات انتقال نيرو و برقرساني منطقه برق بوعلی-951510389 منطقه برق بوعلی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/09/24 1395/09/30
برقرسانی منطقه برق آزادی-951910382-951910383-951951910387 منطقه برق آزادی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/09/22 1395/09/28
برونسپاری بهره برداری در محدوده عملياتي مناطق برق-951010391 شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395/09/22 1395/09/28
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل