صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :ارائه خدمات مراقبتی ، حفاظتی و صیانتی از ابنیه ، تاسیسات ، تجهیزات و کارکنان در سطح شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ991010366
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :اطلاعات
  تاريخ انتشار :1399/07/05
  آخرين مهلت :1399/07/08
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل