صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :خرید سرکابل حرارتی داخلی و هوایی برای کابل تک رشته 20 کیلوولت با عایق خشک -991010430
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه : اطلاعات
  تاريخ انتشار :1399/06/29
  آخرين مهلت :1399/07/02
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل