صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :ارائه خدمات تعمیر و نگهداري ابنیه و تاسيسات ساختمان هاي ستادي شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ شماره 991010050
  آگهي در محدوده :ساختمان هاي ستادي شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1399/02/06
  آخرين مهلت :1399/02/10
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل