صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :توسعه و احداث-توسعه و احداث (طرح های نقاط ناایمن)-اجرای طرح های پروژه ویژه-981510756-981910720-980710757
  آگهي در محدوده :مناطق برق بوعلی-آزادی-خیام
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1398/11/7
  آخرين مهلت :1398/11/13
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل