صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :توسعه و احداث(نقاط ناایمن)- توسعه و احداث(گذر)-توسعه و احداث-توسعه(تعویض شبکه)-980110690-980110691-981510624-980510687-980510688
  آگهي در محدوده :مناطق برق فردوسی-بوعلی-نارمک
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1398/10/11
  آخرين مهلت :1398/10/16
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل