صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه های توزیع نیروی برق 980410394-980410423 - 980410419 - 981410404-981410405
  آگهي در محدوده :مناطق برق رودکی و سینا
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1398/6/21
  آخرين مهلت :1398/6/26
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل