صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :نصب و اصلاح -برقرسانی خط گرم-برقرسانی-971510398-971410370-971410371-970810377
  آگهي در محدوده :مناطق برق بوعلی-سینا-فارابی
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1397/6/24
  آخرين مهلت :1397/6/31
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل