صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :برقرسانی از طریق اصلاح انشعابات-970510246
  آگهي در محدوده :منطقه برق نارمک
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1397/5/1
  آخرين مهلت :1397/5/6
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :مهم : پیرو آگهی منتشره مورخ ٩٧/٥/٤ در روزنامه اطلاعات مهلت دریافت اسناد به تاریخ٩٧/٥/١١ و زمان تحویل به ساعت ٩ صبح مورخ ٩٧/٥/٢٢ و زمان بازگشایی به ساعت ١٠ صبح ٩٧/٥/٢٢ تغییر یافت.

<< بازگشت به ليست مناقصات
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل