صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :برونسپاری در مناطق برق -951010451
  آگهي در محدوده :مناطق برق دانشگاه، تهرانپارس، آزادی، فارابی، بهمن، سینا ، شمیران
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1395/10/30
  آخرين مهلت :1395/11/05
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل